Vil lage gull og grønn prosessindustri

project-news  
Prosessindustriens visjon er å øke produksjonen, bli klimanøytrale og beholde en internasjonal lederposisjon i markedet. Prosjektet, Char-C, skal bidra til at prosessindustrien når sine klimamål.
 

​​– EN DEL AV UTSLIPPENE i prosessindustrien er det vanskelig å gjøre noe med. I silisiumindustrien er kull eller koks en avgjørende del av den kjemiske prosessen for å framstille silisiumprodukter, sier Helene Mørne, daglig leder i CDI Global AS. Hun leder et prosjekt som skal se på mulighetene for å redusere utslippene fra denne industrien.
 

GRØNN PROSESSINDUSTRI

Silisium er et grunnstoff som finnes i nærmest ubegrensede mengder, men som må foredles for å kunne brukes i alt fra elektronikk og solceller til leppestift og implantater. For å kunne utvinne silisium fra kvarts, trengs et karbonholdig reduksjonsmateriale i prosessen. Reduksjonsmaterialet kan være koks eller kull, der koks, eller char, gir minst utslipp av både CO2, NOx og partikler.

– Ideen vår er derfor å produsere koks kombinert med karbonfangst og -lagring. Slik kan industrien redusere sitt karbonfotavtrykk. Bare i Norge alene slipper prosessindustrien ut millioner av tonn CO2 i året. Vi tror det kan være mulig å halvere utslippet i deler av denne industrien, og gjøre norsk Prosessindustri til verdens grønneste, sier Mørne.
 

GRØNT SKIFTE

Prosessindustrien er i utgangspunktet en forurensende industri med lave marginer i sterk internasjonal konkurranse. Mørne tror imidlertid at økt karbonskatt etter hvert vil gjøre også denne industrien grønnere. Bedrifter som er forberedt på det grønne skiftet, og kan produsere på en mer klimavennlig måte, vil da ha et konkurransefortrinn.

– Det er trolig at både denne og andre industrier vil bli møtt med både en høyere karbonskatt og et økende krav fra konsumentene om å produsere mer miljøvennlig, sier Mørne.

– I lengden vil ikke industrien kunne fortsette sin virksomhet uten å ta i bruk CO2-reduksjon, derfor driver norsk prosessindustri utstrakt forsking for å redusere utslippene. Det er flere måter dette kan gjøres på, og vi vil være med å bidra gjennom å levere et CO2-redusert reduksjonsmateriale, sier Mørne.

VIL SKAPE ARBEIDSPLASSER

Prosjektet er foreløpig i en veldig tidlig fase, men for CDI Global er målet å bygge en norsk fabrikk for produksjon av koks kombinert med fangst og lagring av CO2. Prosjektet er avhengig av at fullskalaprosjektet, med nødvendig infrastruktur for transport og lagring, blir en realitet. Samarbeidspartnere i prosjektet er det polske selskapet Polchar (som leverer halvparten av den koks norsk silisiumindustri bruker i dag), SINTEF, Elkem og det amerikanskeide Air Products.

– Karbonfangst er helt avgjørende for å nå klimamålene i Parisavtalen. Norge er i dag ledende på karbonfangst og har nå en unik mulighet til å posisjonere seg innen fangstteknologi og grønn produksjonsindustri, sier Helene Mørne. Hun mener mange ser for seg at Norge skal bli store på lagring av CO2 fra kontinentet, men vi kan også satse på å få flyttet industri hit.

– Tenk om vi kan flytte forurensende industri til Vestlandet, rense den, fange CO2 og lagre det under havbunnen i Nordsjøen. Jeg mener det må være mulig å inspirere industri til å etablere seg nær lagringsplassene framfor å transportere CO2 i store mengder over tusenvis av kilometer, sier Mørne.

– Jeg er overbevist om at vi kan bli et virkelig foregangsland på miljøvennlig industriteknologi, og at en satsing i tilknytning til fullskalaprosjektet kan sikre mange arbeidsplasser i Norge.

 

project-news


CLIMIT © 2019