Utvikler spesialmaterialer som kan fange CO2

project-news  
Den vanligste teknologien for fangst av CO2 fra røykgass er bruk av aminer.
Dette er imidlertid en energikrevende prosess. SINTEF utvikler materialer
som kan fange CO2 med adsorbsjon.
 

ALLE VET HVA ABSORPSJON er, men kanskje ikke adsorbsjon? Dette er en prosess der gass binder seg til overflaten av et fast stoff. Det er en prosess som foregår i naturen hele tiden, og som også utnyttes industrielt og i katalysatorer i biler.

Det skilles mellom trykksvingadsorbsjon (PSA) og temperatursvingadsorbsjon (TSA), avhengig av om det er trykkforskjeller eller temperaturforskjeller som binder og frigir gassene.

Forskere ved SINTEF utvikler metoder for å ta denne teknikken i bruk for å fange CO2 på en kostnadseffektiv måte.

–Adsorbentene som utvikles inneholder spesielle hybridmaterialer (MOF) som formes til monolittiske strukturer, eller «søyler» med ørsmå korridorer som gassen kan strømme gjennom, sier Carlos Grande, prosjektleder og seniorforsker ved SINTEF.

Monolittene blir produsert ved hjelp av 3D-printere.


– Målet er å skape en så stor overflate som mulig for å binde CO2. Foreløpig er monolittene bare som små modeller av det Grande ser for seg i framtiden.

- Materialene er foreløpig svært kostbare å produsere, og kan heller ikke produseres i de mengder eller dimensjoner som vil være nødvendig for praktisk bruk, sier Grande.

Forskerne har så langt framstilt og testet 200 gram av et MOF-materiale som heter UTSA-16.

– Dette er den beste MOF-en vi kjenner til nå, og vi ser nå på hvordan dette kan brukes til samtidig produksjon av H2 og CO2 fra naturgass, sier Grande.

Han understreker at forskningen han driver har et 10 års perspektiv på kommersialisering.


– Vi er langt fra et ferdig produkt, men metoden er veldig lovende for framtidig hydrogenrensing og CO2-fangst.

 

project-news


CLIMIT © 2019