Tar CLIMIT-støttet teknologi til markedet

Air Products; NTNU  
NTNU og det store internasjonale selskapet Air Products har signert en eksklusiv lisensavtale. Avtalen gir Air Products rett til å bruke NTNUs patenterte membranteknologi sammen med Air Products patenterte membranløsning for CO2-fangst.

​May-Britt Hägg, NTNU

Foto: Geir Mogen

​Dette er et godt eksempel på hvordan CLIMIT har bidratt til å få frem ny CO2-fangstteknologi til markedet. Air Products er et stort internasjonalt selskap som kommersialiserer norskutviklet teknologi, sier prosjektansvarlig Svein Bekken i Gassnova.

De såkalte «fixed site carrier»-membranene (FSC-membraner) er utviklet av forskningsgruppen til professor May-Britt Hägg på NTNU. Forskningen er i en årrekke støttet av Forskningsrådet og Gassnova gjennom CLIMIT-programmet. Andre samarbeidspartnere har vært Air Products (Norge og USA), Statoil, Norcem, Alberta Innovates, DNV-KEMA og SINTEF.

Fordelen ved denne teknologien er at utskillingen skjer helt uten bruk av kjemikalier og løsemidler, sier professor ved NTNU May-Britt Hägg.

Membranene som brukes er belagt med en aminblanding, som NTNU har patentert. Aminblandingen gjør at CO2-molekylene går raskere gjennom membranen og man oppnår en høyere renhet på CO2. Kombinert med Air Products hulfibermembraner gjør dette at fangsten av CO2 fra røykgass og biogass blir energieffektiv.

Verdensledende konsern

Air Products er verdensledende på håndtering av industriavgasser. Selskapet har en markedsverdi på ca. 30 mrd. USD og har ca. 17.000 ansatte i 50 land.

Selve produksjonen av membranene skal skje i USA, mens Air Products Kristiansand skal sette sammen membranmodulene, samt markedsføre og selge dem.

Tom Cantero, som er leder for Air Products Kristiansand, sier at selskapet sikter seg inn mot markeder som de i dag kjenner.

Vi tenker først og fremst å holde oss innen dagens satsingsområder for Air Products AS. Det vil si det marine, offshore og prosessgass.  Her er vi spesialister og har høy kompetanse i dag. Utover det vil landbasert prosessindustri også være et satsingsområde for oss, sier han.

Både Hägg og Cantero peker på at kostnadene ved denne teknologien er lavere enn for andre CO2-fangstteknologiene som i dag er kommersielle.

Kostnadene ved å skille ut klimagassen CO2 fra forbrenning kan nå kuttes med 20 prosent, sier Hägg.

Nominert til prestisjepris

Membranløsningen til NTNU og Air Products er gjennom et CLIMIT-støttet prosjekt pilotert på røykgass fra Norcems sementfabrikk i Brevik. Prosjektet var en av finalistene til prestisjefylte ONS Award 2016.

Det er mange fordeler ved denne fangstløsningen. Den har ingen utslipp, den generer ikke kjemisk avfall, den er modulbaset, det vil si det er mulig å begynne med å fange en mindre mengde CO2 og for deretter legge til flere moduler og dermed fange mer CO2 etter hvert, sier Bekken.

Air Products; NTNU


CLIMIT © 2019