Styrende dokumenter

Søk om støtte; demo; FoU Oppdatert 20.10.2017
CLIMIT er Norges offentlig program for å akselerere kommersialisering av CO2-håndtering. Gjennom programmet kan det søkes om støtte til forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologi for CO2-håndtering.
Climit støtter forskningn på CO2-håndtering (CSS)

​​​

Foto: Styrk Fjærtoft Trondsen

CLIMIT-programmet har utviklet en egen strategi og programplan som danner grunnlaget for deg som søker. Vi forventer ytterligere teknologiske nyvinninger gjennom CLIMIT-finansierte prosjekter fremover og imøteser din søknad.

Strategi, Programplan og veikart

CLIMIT-FoU dokumenter

På sidene til Norges Forskningsråd finnes mer detaljer om dette.

CLIMIT-Demo dokumenter

CLIMIT-demo har en åpen utlysning som viser til programmets mandat og programplan. Disse søknadene vurderes i all hovedsak av CLIMIT-sekretariatets fageksperter. Nedenfor finner du dokumenter som er relevante for CLIMIT-Demosøknader.

Forutsetninger, rammer og regelverk:

Ved søknad:

Ved tilskuddsbrev:


CLIMIT © 2019