Stor utlysning til nye prosjekter innen CO2-håndtering

   
CLIMIT lyser ut 89 millioner kroner til nye prosjekter innen CO2-håndtering med oppstart i 2018. Søknadsfristen er 6. september for forskningsmiljøene og 11. oktober for næringslivet.

​TCM

 

​CO2-håndtering står sentralt i Norges strategi for å redusere klimagassutslipp. CLIMIT-programmet er essensiell for denne strategien og programmet har som mål å bidra til å utvikle teknologi og løsninger for CO2-håndtering.

CLIMIT lyser nå ut 89 millioner kroner til nye prosjektet.

Følgende utlysninger er nå publisert:

 1. Forskerprosjekter og Kompetanseprosjekter for Næringslivet innen CO2-håndtering.
  Søknadsfrist 6. september. 
   
 2. Innovasjonsprosjekter i næringslivet" innen CO2-håndtering.
  Søknadsfrist 11. oktober.
   
 3. Støtte til strategisk arbeid innen CO2-håndtering på den europeiske arena. Søknadsfrist 11. oktober.

Utlysning nummer 1 og 2 har et felles budsjett på 85 millioner kroner. Kvaliteten på søknadene vil avgjøre fordelingen mellom de ulike søknadstypene.

Utlysning nummer 3 gjelder deltagelse i europeiske fora med stor strategisk betydning. Denne utlysningen har en ramme på 4 millioner kroner.

CLIMIT har ny programplan som trådte i kraft 1. januar 2017. Vi anbefaler alle søkere å lese gjennom den nye programplanen da dette vil gi viktig informasjon om CLIMIT-programmets målsettinger og prioriteringer.

Nytt av året er at CLIMIT for aller første gang åpner for samfunnsvitenskapelig forskning. Det åpnes for søknader innen CO2-verdikjede og samfunnsvitenskapelige forskning som har forankring i teknologiske problemstillinger.

I tillegg til utlysningene nevnt over, har CLIMIT også en løpende utlysning om Støtte til utveksling av forskere og PhD-kandidater

Ta gjerne kontakt med CLIMITs saksbehandlere dersom du har noen spørsmål til utlysningene.

Skrevet av:
Aage Stangeland
 


CLIMIT © 2019