Stor klimateknologikonferanse starter i dag

   
CLIMIT Summit, som starter i Oslo i dag, samler mer enn 270 eksperter innen CO2-fangst, transport og lagring. Internasjonale og norske fagfolk skal utveksle ideer og kunnskap om hvordan forbedre dette viktige klimatiltaket.

​#CLIMITSUMMIT2019

 

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg startet høynivå-sesjonen på årets CLIMIT Summit etterfulgt av Patrick Child fra EU-kommisjonen og Angelos Kokkinos fra det amerikanske energidepartementet (DOE) og representanter fra sentrale aktører innen CCS-verden.

CLIMIT støtter nå neste bølge av fangstprosjekter. Dette er prosjekter som potensielt vil bruke lagringsinfrastrukturen til det norske fullskala demonstrasjonsprosjektet. Selv i internasjonal sammenheng bidrar CLIMIT til fremgang. Sammen med midler fra svenske myndigheter støtter CLIMIT testing av fangstteknologi ved PREEM-raffineriet i Sverige. Dette prosjektet kan muligens føre til at Preem kan bruke det planlagte lageret i Nordsjøen, sier Freiberg.

Han understreket at fullskalaprosjektet ikke ville ikke vært mulig uten CLIMIT. CLIMIT har støttet utviklingen av alle trinn i verdikjeden: Fangst, lagring og transport.

Administrerende direktør i Gassnova, Trude Sundset, understreket også betydningen av internasjonalt samarbeid.

Vi lærer noe hver dag, og det er derfor viktig at vi utveksler kunnskap og trekker i samme retning. Det er akkurat det vi gjør på CLIMIT Summit. Vi har gått inn med støtte til Preem-prosjektet og i morgen vil vi inngå en avtale med det amerikanske energiinstituttet NETL for utveksling av personell mellom våre fagmiljøer. Det er avgjørende at vi alle jobber sammen for å akselerere teknologiutvikling og implementering av CCS i industriell skala, sier Sundset.

_80B8027.JPG

På CLIMIT Summit har vi også bred deltakelse fra industrien og potensielle sluttbrukere av CCS-teknologien, med innledere fra blant annet Total, Equinor, Mo Industripark, Eyde-klyngen, Preem AB, Norsk industri og Norsk olje og gass.

CLIMIT er det norske programmet for forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologi for fangst, transport og lagring av CO2. Det internasjonale energibyrå IEA og FNs klimapanel IPCC er enige om at å nå Paris-målene uten CCS vil være ekstremt krevende. Gjennom forskningsprogrammet CLIMIT samarbeider Gassnova og Norges forskningsråd for å finansiere CCS-prosjekter med ca. 200 MNOK årlig.

 


CLIMIT © 2019