Stor interesse fra næringslivet for FoU-prosjekter

  Forskningsrådet
CLIMIT-programmet behandler denne høsten sju søknader fra næringslivet til årets utlysning av innovasjonsprosjekter. Dette er flere enn på mange år.
 
 


CLIMIT © 2019