Utlysninger

støtte; søknad; demo; FoU  
CLIMIT omfatter Forskningsrådets støtteordning for forskning og utvikling (FoU-delen), og Gassnovas støtte til utvikling og demonstrasjon (Demo-delen).
CLIMIT støtter forskning på CO2-håndtering (CSS)

​​

Foto: Styrk Fjærtoft Trondsen

CLIMIT-FoU

Forskningsmidler ​lyses ut seks uker før søknadsfristen og en kan opprette og sende inn en søknad fra dette tidspunkt og frem til søknadsfristen. En utlysning kan også legges ut på et tidligere tidspunkt som planlagt utlysning. Det er først etter at utlysningen er gjort aktiv (6 uker før søknadsfristen) at det er mulig å opprette og sende inn en søknad. For mer informasjon om utlysningene i regi av Norges Forskningsråd vises det til egen hjemmeside.

CLIMIT-Demo

CLIMIT-Demo har ingen søknadsfrister og søknader behandles fortløpende. Saksbehandlingstiden vil avhenge av søknadens omfang. Typisk saksbehandlingstid er et par måneder etter at søknaden er formelt mottatt. Søkere oppfordres til å kontakte Gassnova før søknad sendes inn. Det vil bli oppnevnt en kontaktperson som vil veilede søker. Søknadsskjema må skrives på norsk, mens vedlegg kan være på engelsk.

​​​

 

CLIMIT fortsetter å støtte utvikling av nye ideer

CLIMIT-programmet vil bidra til utvikling av lovende CCS-ideer frem mot pilot- og demo-fase.

Målet til støtteordningen er å utvikle ideer som kan utvikles videre i prosjekter som kan støttes av CLIMIT F&U og Demo.

Det kan søkes om inntil 200 000 NOK til prosjekter for å utføre tekniske beregninger, kostnadsestimater, patentsøk, gjennomføre workshops/"kreative prosesser".

For mer informasjon.


CLIMIT © 2019