Sikker overvåking av CO2-lagring

   
Karbonfangst og lagring av CO2 (CCS) er viktig for å redusere utslipp av CO2 til atmosfæren, og dermed nå oppsatte klimamål. Et nytt prosjekt, som ledes av NGI, skal finne optimale metoder for å overvåke lagringen av karbon i undergrunnen.

​Deltakere på kick-off-møtet på NGI 14. mai. NGIs prosjektleder Ann Elisabeth Albright Blomberg helt til venstre.

 
 


CLIMIT © 2019