Rapporter fra IEAGHG

   
Det er kommet et par interessante rapporter fra IEAGHG som det er verd å se på. Disse fokuserer mer på ikke-teknologiske aspekter rundt implementering av CO2-håndtering.
 

IEAGHG kommer med flere interessant informasjonsnotater av både teknologisk og ikke teknologisk art. For de som er interessert, så finnes disse her.

Proceedings of US DOE Workshop.pdf

Denne rapporten er en oppsummering av en workshop som DOE og IEAGHG arrangerte for bedre å få innsikt i hvordan CO2 håndtering blir presentert i modeller for energiøkonomiske vurderinger. Siden energi-økonomiske modeller er viktige beslutningsverktøy for politiskere var ønsket om å bidra til at CO2 håndtering blir presentert på en riktig måte.

TR6 CCS Industry Build-Out Rates – Comparison with Industry Analogues.pdf

Denne rapporten ser på hva som er nødvendig for å bygge ut tilstrekkelig kapasitet innen CO2 håndtering. Dette er vurdert i lys av hva som er skjedd innen andre relevante industrisektorer. Hovedkonklusjonen er at det er analoger til CO2 håndtering. Det er blitt vist at det er teknisk mulig å forvente at utbygging av CO2 håndtering  kan bli realisert ved bruk av insentiver.

 


CLIMIT © 2019