Preem vurderer karbonfangst fra Lysekil-raffineriet

   
Preem starter nå en CLIMIT-støttet idéstudie for karbonfangst (CCS) på raffineriet deres i Lysekil.
 

Idéstudien som skal gjennomføres våren 2018, vil undersøke hvorvidt det er mulig å bygge et demonstrasjonsanlegg ved Preems raffineri i Lysekil for å fange CO2 og således redusere utslipp av klimagasser.

Målet er et fullskala CCS-fangstanlegg på raffineriet, og deretter frakte flytende CO2en med båt til den planlagte CCS-hubben på den norske vestkysten for permanent lagring i en formasjon under havbunnen 50 km vest for Bergen.

"Visjonen er et fullskala CCS-anlegg som radikalt reduserer raffineriets klimagassutslipp. Vi ønsker å lede omdanningen til et mer bærekraftig samfunn, og da må vi ta ansvar for å redusere virksomhetenes klimapåvirkning. Å kunne redusere klimagassutslipp via CCS-teknologi er et viktig skritt i å oppnå svenske og globale klimamål, sier Mattias Backmark, leder for forretningsutvikling i Preem i en pressemelding fra selskapet i dag.

Mulighetsstudien er finansiert av Gassnova sitt forsknings- og utviklingsprogram CLIMIT og ledet av det norske forskningsinstituttet Sintef med Preem og Chalmers tekniske høyskole i Gøteborg som medlemmer av prosjektet for studien i Lysekil.

En viktig del av studien er å kartlegge teknologi, både når det gjelder hvor en kan demonstrere CO2-fangst i Preem sine raffinerier, og hvilke teknologier som er mulige å demonstrere. I tillegg vil alternativer for flytendegjøring av fanget CO2 bli beskrevet og vurdert.

Se Preems pressemelding i dag

Les mer om prosjektet på https://www.sintef.no/preem-ccs

Fakta:

Preem er Sveriges største drivstoff-firma. Deres visjon er å lede omdanningen til et bærekraftig samfunn. Preems to raffinerier er blant de mest moderne og miljøvennlige i Europa med en raffineringskapasitet på over 18 millioner kubikkmeter råolje per år. Men raffineriene har CO2-utslipp på henholdsvis 1,5 millioner tonn i Lysekil og 0,5 millioner tonn i Gøteborg.

 

 


CLIMIT © 2019