Programstyret

Programstyreleder Revidert: 28.6.2016
Hovedformålet med CLIMIT-programmet er å gi tilskudd til FoU- og demonstrasjonsprosjekter basert på innkomne prosjektsøknader.
Climit støtter forskningn på håndtering av CO2 (CSS)

​​

Foto: iStock.

​CLIMITs programstyre er utnevnt av Olje- og energidepartementet der programstyrets hovedoppgave er å ivareta et helhetlig ansvar for satsingen innenfor området som dekkes av programmet.

Programstyret har fem årlige møter, tre på våren og to på høsten.

Programstyret

  • Hans-Roar Sørheim - leder
  • Per Reidar Ørke (PROfolio)
  • Anita Utseth (Det norske oljeselskap)
  • Eva Halland (Oljedirektoratet)
  • Per Aagaard (UiO)
  • Mette Vågnes Eriksen (DNV GL)
  • Cato Christiansen (Shell Technology Norway)
  • Karen Lyng Anthonsen (GEUS)
  • Marie Bysveen (SINTEF Energi)
  • Sveinung Hagen (Statoil)

I tillegg er Olje- og energidepartementet ved Ingar Steinsvik observatør for programstyret.

CLIMIT-sekretariatet

Fungerende leder Svein Staal Eggen

Gassnova SF

Tlf: +47 918 00 336

E-post: se@gassnova.no


CLIMIT © 2017