Programstyret

Programstyreleder Revidert: 9. januar, 2019
Hovedformålet med CLIMIT-programmet er å gi tilskudd til FoU- og demonstrasjonsprosjekter basert på innkomne prosjektsøknader.
Climit støtter forskningn på håndtering av CO2 (CSS)

​​

Foto: iStock.

​CLIMITs programstyre er utnevnt av Olje- og energidepartementet der programstyrets hovedoppgave er å ivareta et helhetlig ansvar for satsingen innenfor området som dekkes av programmet.

Programstyret har fem årlige møter, tre på våren og to på høsten.

Programstyret


  • Arvid Nøttvedt - Styreleder
  • Eva Halland - Nestleder
  • Sveinung Hagen (Equinor)
  • Marie Bysveen (SINTEF Energy)
  • Eystein Leren (Yara)
  • Hanne Lerche Raadal (Østfoldforskning)
  • Kaare Helle (DNV GL)
  • Lars Petter Maltby (Eyde-klyngen)
  • Hildegunn Blindheim (Norsk Olje og Gass)

I tillegg er Olje- og energidepartementet ved Espen Bernhard Kjærgård observatør for programstyret.

CLIMIT-sekretariatet

Leder: Ingrid Melaaen

Gassnova SF

Mobile: +47 95 19 81 80
Email:
ism@gassnova.no


CLIMIT © 2019