Organisasjon

organisasjon; demo; FoU  
CLIMIT-programmet er et samarbeid mellom Gassnova og Norges Forskningsråd. CLIMIT omfatter Forskningsrådets støtteordning for forskning og utvikling (FoU-delen), og Gassnovas støtte til utvikling og demonstrasjon (Demo-delen).
CLIMIT støtter prosjekter innen CCS
Foto: iStock.

Programstyret

Programmet ledes av et Programstyre som består av 11 personer. Programstyrets oppgaver er primært av strategisk karakter, og skal videre påse at det ikke foretas disposisjoner eller inngås avtaler som påfører Gassnova SF eller Forskningsrådet forpliktelser som går utover de rammer og retningslinjer som er vedtatt for programvirksomheten.

CLIMIT-sekretariatet

Gassnova har det overordnede ansvaret og leder CLIMIT-sekretariatet. Sekretariatet består av fageksperter innenfor CCS som proaktivt jobber for å få fram framtidsrettede prosjekter.  Prosjektene skal dekke kunnskapshull innen CCS og stimulere til utvikling av nye innovative prosjekter som gir mer kostnads- og energieffektive løsninger.

Aktiviteter i regi av CLIMIT-sekretariatet

  • Møter med nye og etablerte CLIMIT-søkere
  • Nettverksbygging
  • Workshops, seminarer og konferanser
  • CLIMIT-dagene (CLIMIT SUMMIT)
  • CLIMIT PhD-seminar
  • Internasjonale roller: CSLF, IEA GHG, FENCO, EU EII CCS, ZEP, TFI, ECCSEL

​​​

 


CLIMIT © 2019