Nye rapporter fra IEAGHG

  Åse Slagtern, Forskningsrådet
Det er kommet flere interessante rapporter fra IEAGHG, blant annet angående lagringseffektivitet, almennforståelse for CO2-transport og Monitoreringsnettverk.
 

2018-02 CO2 Storage Efficiency in Deep Saline Formations - Stage 2

Denne rapporten og den forrige rapporten (2014-09) tar for seg effekten av  økt trykk på grunn av injeksjon og påvirkning på lagringskapasiteten i en formasjon.  Denne rapporten har som mål å forbedre beregning av lagringskapasitet og tar for seg områder med lagring over et kortere tidsperspektiv og mindre lagringsvolum. Den forrige rapporten baserte seg på lagring i veldig store formasjoner på flere hundre kvadratkilometer uten barrierer.

2018-02 CO2 Storage Efficiency in Deep Saline Formations - Stage 2 LR.PDF

2017-TR9 Public Perception of CO2 Pipelines

Allmenforståelse for transport av CO2  i rørledninger avhenger av hvilke regioner i verden man befinner seg og av mengden rørledninger. Denne rapporten peker på tidligere erfaring og undersøkelser rundt allmenforståelse av CO2- håndtering i flere regioner i verden. Før nye rørledninger planlegges og bygges, er der viktig å ha en forståelse av hvordan befolkningen oppfatter dette.

2017-TR9 Public Perception of CO2 Pipelines.pdf

2017-10 Monitoring Network meeting

IEAGHG sin Monitoring Network Meeting ble avholdt i juni 2017 i Michigan, USA. For de som ikke hadde anledning å delta, kan kanskje denne fyldige rapporten om møtet være av interesse.

2017-10 12th IEAGHG Monitoring Network Meeting.pdf

2017-09 Valuing Flexibility in CCS Power Plants

Omtrent 60% av verdens elektrisitetsproduksjon blir idag produsert ved bruk av kull eller gass. Kull ag gasskraftverk kan tilby fleksible kraftforskyning og garantere kraft inn på nettet. På grunn av begrensinger på  tilstrekkelig lagringskapasitet av kraft, er dette noe fornybar kraft ikke kan tilby. CO2 fangst og lagring fra kull og gasskraftverk, kan sammen med fornybar kraft tilby lav CO2 teknologier bidra til til et lav-karbon elektrisk system. Målene med dette studiet var å undersøke behovet for fleksibel drift og den merverdien fleksible CCS kraftverk kunne tilby UK elektrisitetssystem. Studiet viste at Fleksible CCS kraftverk vil bidra positivt i et framtidig elektrisitetssystem. Mer om dette kan du lese i IEAGHG rapporten.

2017-09 Valuing Flexibility in CCS Power Plants.pdf 

 


CLIMIT © 2019