Nye IEAGHG-rapporter

   
IEAGHG har nylig ferdigstilt rapportene "2019-1 Sustainability in Petrochemicals" og  "Towards Zero Emissions CCS using Higher Capture rates or Biomass".
 

Bakgrunnen for IEAGHG Report 2019-01 Sustainability in Petrochemicals.pdf er behovet for at industrien må redusere sitt CO2 -utslipp og øke effektiviteten av sine prosesser. Den kjemiske industrien bidrar til 4,5% av det globale CO2-utslippet og petrokjemisk industri er en del av dette. Rapporten tar for seg en markedsanalyse av den petrokjemiske industrien. Videre presenteres dagens og mulig lav-utslipp prosessalternativer. I tillegg studeres livssyklus analyse av forskjellige råmaterialer og produksjonsmetoder. Studien fokuserer spesielt på metanol, olefiner, ammoniakk og urea.

IEAGHG Report 2019-02 Towards zero emissions.pdf tar for seg hvordan oppnå nullutslipp av CO2 fra fossil kraft. Dersom det antas at det fortsatt vil være behov for fossil kraft, vil 85-90% CO2-fangst ikke være tilstrekkelig for å nå 2o målet. Når CCS vurderes og den store betydningen NET (negative emissions technologies) vil ha for å nå 2o målet, er det viktig å forstå betydningen av CO2 fangstrate. Rapporten tar for seg hvordan oppnå nullutslipp av CO2 fra fossil kraft. Det fleste studier og modeller antar 90% fangstrate ved bruk av CCS. Denne studien studerer høyere fangstrate samt co-fyring med biomasse og teknisk økonomisk effekt av dette.

 


CLIMIT © 2019