Nye CLIMIT-utlysninger

   
CLIMIT arrangerer skype-møter 8. april og 12. april for å informere om årets utlysninger av kompetanseprosjekter og innovasjonsprosjekter.
 

Forskningsrådet lyser ut Kompetanseprosjekter for næringslivet (KPN) og Innovasjonsprosjekter for Næringslivet (IPN). CO2-håndtering er et av flere tema som lyses ut. Budsjett og utlysningsfrist er som følger:

KPN

Søknadsfrist 4. september

Informasjon om utlysningen finner du her.

Budsjett til nye KPN-prosjekter innen CO2-håndtering: 10-30 millioner kroner

IPN

Søknadsfrist 25. september.

Informasjon om utlysningen finner du her.

Budsjett til nye IPN-prosjekter innen CO2-håndtering: 10-30 millioner kroner

CLIMIT arrangerer skype-møter for å informere om utlysningene. Gi beskjed til Aage Stangeland (ast@rcn.no) dersom du ønsker å delta på et av følgende skype-møter og ikke allerede har meldt deg på via andre kanaler:

  • Mandag 8. april kl 12.30 - 13.30 om KPN
  • Mandag 8. april kl 14.00 - 15.00 om IPN
  • Fredag 12. april kl 10.00 - 11.00 om KPN
 


CLIMIT © 2019