Nye Climit og ACT-utlysninger

CLIMIT R&D; CLIMIT Elisabeth Skjønsberg, Forskningsrådet
Forskningsrådets CLIMIT-program lyser ut 60 millioner kroner til prosjekter som kan fremme utviklingen av CO2-håndtering. I tillegg har en ny ACT-utlysning nettopp blitt publisert.
 

CLIMITs hovedmål er å bidra til å utvikle teknologi og løsninger for CO2-håndtering. Programmet finansierer FoU-prosjekter som kan bidra til teknologiutvikling slik at CO2-håndtering på sikt kan bli et klimatiltak hvor milliarder av tonn CO2 fanges og lagres verden over.

Nye utlysninger

CLIMIT-programmet har nylig publisert nye utlysninger som åpner for FoU-prosjekter innen CO2-håndtering. Det lyses ut 60 millioner kroner til følgende søknadstyper:

 • Forskerprosjekter
  Grunnforskningsprosjekter hvor Forskningsrådet kan støtte opptil 100 prosent av budsjettet.


 • Kompetanseprosjekter for næringslivet (KPN)
  Samarbeidsprosjekter mellom akademiske FoU-miljø og næringslivet. Forskningsrådet kan støtte opptil 80 prosent, men minst 20 prosent av finansieringen må komme i form av kontantbidrag fra næringslivet.
 • Innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN)
  Her skal næringslivet stå som søker og akademia kan være samarbeidspartnere. Statsstøtteregulativet avgjør hvor høy støttegrad det kan søkes om.

  Det utlyste beløpet på 60 millioner kroner er i utgangspunktet likt fordelt på de tre søknadstypene, altså 20 millioner kroner til både Forskerprosjekter, KPN og IPN. Den endelige fordelingen kan imidlertid bli annerledes. Kvaliteten på søknadene blir avgjørende for fordelingen. Søknadsfristene er i september og oktober.

Programkoordinator Aage Stangeland er klar på at det er ønskelig med søknader som har høy industriell relevans.

- Dessuten vil det ved vurdering av søknadene bli vektlagt at prosjektet må bidra til raskere kommersialisering av CO 2-håndtering, påpeker Stangeland.Fullstendige utlysningstekster og søknadsfrister finner dere her.

CLIMITs programplan gir mer detaljer om hvilke faglige tema det kan søkes om støtte til.

Last ned programplanen her.Internasjonalt samarbeid gjennom ACTForskningsrådet satser mye på internasjonalt samarbeid innen CO2-håndtering, og dette har resultert i en internasjonal samarbeidsplattform som har fått navnet ACT (Accelerating CCS Technologies). Elleve land samarbeider om fellesutlysninger gjennom ACT, og en ny utlysning ble publisert 4. juni. Søknadsfristen er 12. september 2018.- ACT-utlysningen er en unik mulighet til å søke om støtte til solide internasjonale prosjekter, poengterer Stangeland.

Detaljer om ACTs utlysning er tilgjengelig på ACTs hjemmeside.Ta kontaktForskningsrådets rådgivere, Aage Stangeland og Åse Slagtern, kan gjerne kontaktes dersom det er spørsmål i forbindelse med alle utlysningene. Kontaktdata finner dere her

 

CLIMIT R&D; CLIMIT


CLIMIT © 2019