Ny BECCS-rapport på CCS-møte i Venezia

  Åse Slagtern, Forskningsrådet
Den tekniske rapporten med oversikt over mulighetene og utfordringene innen Bioenergi (BECCS) ble ferdigstilt og presentert på møtet til teknisk gruppe (TG) i Carbon Sequestration Leadership Forum (CSLF).
 

På møtet ble det gitt flere interessante innlegg. Mitsubitshi fortalte om erfaringer fra bruk av deres aminteknologi og lagringsprosjektene Fort Nelson og Zama i USA ble oppsummert. Det gjorde også Norcem-prosjektet som ble støttet av CLIMIT og testet ut fire forskjellige fangstteknologier, samt ACT-prosjektet ELEGANCY som fokuserer på produksjon av hydrogen med CO2 håndtering og verdikjeder rundt hydrogen.

Prosjektet "Enabling Onshore CO2 Storage", ENOS, et fireårig EU-prosjekt med 29 partnere fra 17 land, ble også presentert. Fra Norge er IRIS med i prosjektet, som vil demonstrere CO2- lagring ved fem piloter i Europa, hhv ved Hontomin i Spania, GeoEnerg i UK, Sulcis Fault Lab i Italia, LBr-1 i Tjekkia og Q-15 Maas i Nederland. Prosjektet vil også inkludere resultater fra Svelvik-prosjektet i Norge. De har fokus på kosteffektiv og sikker lagring, monitorering, erfaringsutveksling, utdanning og kontakt med den lokale befolkningen der CO2 injiseres. Prosjektet ble presentert og evaluert av TG og blir anbefalt som CSLF-anerkjent prosjekt for Policy-gruppen ved deres møte til høsten.

Bioenergi med potensial

Til møtet ble den tekniske rapporten om Bioenergi (BECCS) ferdigstilt. Bioenergi har et potensial for å redusere CO2 -utslipp med opptil 3,3 Gt C per år. Samtidig krever teknologien at det dyrkes fram biomasse på omtrentlig 430-580 millioner hektar landareal. Dette tilsvarer omtrent det samme som at halve arealet til USA ble dyrket, og som også vil bidra til noe utslipp. Negativt utslipp må derfor ses i sammenheng med livsløpsanalyser. Rapporten gir en oversikt over bioenergi og Bio-CCS, fordeler og ulemper, en vurdering av ressurstilgangen for biomasse, kommersiell status for bioenergi og en oversikt over muligheter for teknologi innen bioenergi. Rapporten gir følgende anbefalinger for å øke forståelsen og nytteverdien av bioenergi:

  • Få fram markedsmuligheter for BECCS, EOR og negative utslipp for politikere.
  • Forskning og utvikling på biomasse som krever begrenset med prosessering.
  • Utvikle fangstteknologier som har potensiale for reduserte kostnader for avgasser fra biomasse avgass.
  • Støtte regionale organisasjoner som identifiserer biomasse-føde i mengder som er tilstrekkelig for kontinuerlig kraftproduksjon.
  • BECCS har den fordelen at den vil gi negative utslipp eller en "dobbel" effekt. Dette kan hindre investering i konkurrerende teknologier. Regulering for beskyttelse av skog, insentiver for bruk av skog, fornybar energi og bioenergi er nødvendig for å unngå uheldig bruk av landareal.
  • La de første BECCS-prosjektene fokusere på å bruke overskudds biomasse og 2. generasjon biobrensel som føde for å unngå uheldig bruk av landareal.
  • BECCS må ivareta bærekraftig bruk av landareal og dyrking av biomasse.
  • Bærekraftig BECCS må ivaretas gjennom hele verdikjeden.
  • Fokusere på å bygge opp trygghet hos den allmenne befolkningen og samfunnet.
  • Sterkere samarbeid og utveksling av ideer mellom aktører innen bruk og lagring av CO2, bioenergi og BECCS industrien.

Samarbeid med industrien

TG jobber sammen med aktører fra flere av de store energikrevende industriene som stål, sement, kjemisk og raffineri, om betydningen av CCS for disse industriene. Frankrike har ansvaret for dette arbeidet. I tillegg jobbes det med mer effektiv CO2 lagring og det ble startet en aktivitet på bruk av CO2.

På møtet var det også representanter fra IEAGHG, Global CCS, CO2GeoNet og Mission Innovation. Det ble diskutert og jobbes videre med hvordan CSLF sitt arbeid kan utnyttes i samarbeid med disse organisasjonene.

CSLF-møtet ble holdt i forbindelse med CO2GeoNet Open Forum. CO2GeoNet er en europeisk organisasjon med medlemmer fra 29 forskningsinstitutter fra 21 land. De jobber både med geofaglige problemstillinger og sosiale aspekter ved CO2 lagring. I tillegg bidrar de aktivt inn på den europeiske forskningsarenaen. CO2 GeoNet feirer 10 års jubileum i 2018.

Presentasjoner fra TG møtet og BECCS rapporten finnes på nettsidene til CSLF.

 


CLIMIT © 2019