Ny programplan 2017-2022

   
Ny programplan for CLIMIT setter fokus på fullskala realisering og fremtidige mer kostnadseffektive løsninger: CLIMITs hovedmål, gitt i mandatet fra Olje- og energidepartementet, er: Å bidra til å utvikle teknologi og løsninger for CO2-håndtering
 

CLIMIT skal støtte teknologiutvikling innen områder der Norge har nasjonale fortrinn som kan utnyttes til beste for CO2-håndtering.

Norges lange tradisjoner innen industriell teknologi-utvikling og sterke kunnskapsinstitusjoner
må videreutvikles i et bredt internasjonalt samarbeid for at norsk innsats for CO2-håndtering skal lykkes.

Programmets satsingsområder og resultatmål peker på drivere som er viktige for å gi retning og øke tempoet
 i teknologiutviklingen. Prosjektene som støttes av CLIMIT må bidra innenfor ett eller flere av satsingsområdene:

  • Tidlig fullskala CO2-verdikjede i Europa
  • Storskala lagring av CO2 på norsk sokkel i Nordsjøen
  • Fremtidige løsninger for CO2-håndtering

For hvert av satsingsområdene er det utviklet resultatmål som CLIMIT skal bidra til å oppnå i programplanperioden.

Søknader til CLIMIT blir vurdert i forhold til de mål som er satt opp for programmet.

 

 

 


CLIMIT © 2019