Millionstøtte til 17 nye CLIMIT-prosjekter

   
På forrige programstyremøte fikk 9 FoU-prosjekter og 8 Demo-prosjekter innen forskning og utvikling av CO2-fangst, transport og lagring innvilget støtte.
 

CLIMIT har stort fokus på industrirelevante prosjekter og prosjekter som kan bidra til akselerert implementering av fullskalaprosjekter, og mange av prosjektene som fikk støtte jobber med nettopp dette.

I  løpet av 2018 ble det avholdt fem ordinære og et ekstraordinært programstyremøte hvor det totalt ble bevilget 144,5 millioner kroner til 42 nye CLIMIT-demo prosjekter.

Disse CLIMIT Demo-prosjektene fikk støtte:

CHEOP CC phase 2Prototech ASfangst
IMPRESS v2SINTEF Industrifangst
ISO-utlysning S.T. MunkejordSINTEF Energikjede
ISO-utlysning A. DugstadIFEkjedeISO-utlysning IOM LawIOM Lawkjede
SN/K-544 ledelseIOM Lawkjede
CO2 EOR og etterfølgende CO2-lagring i Nordsjøen – Brage kasusstudieAker Solutions ASlagring
Konvertering av naturgass til H2 og CO2 med protonledende membranteknologi CoorsTek Membrane Sciences ASfangstDisse CLIMIT FoU-prosjektene fikk støtte:

https://www.forskningsradet.no/prognett-climit/Nyheter/Bevilgning_til_ni_nye_CLIMITprosjekter_med_oppstart_i_2019/1254038997979/p1224698003628

 


CLIMIT © 2019