Kostnadseffektiv overvåkning av CO2-lagre

project-news  
Ved injeksjon av CO2 under havbunnen kan det oppstå ørsmå bevegelser i berggrunnen. OCTIO i Bergen forsøker å finne den mest kostnadseffektive metoden for langtids overvåking av mikroseismisk aktivitet rundt framtidige CO2-lagre.
Octio

NORSK SOKKEL HAR generelt en meget stabil geologi, men selv i de meste stabilegeologiske områder vil det forekomme ørsmå bevegelser fra tid til annen. Slike mikroseismiske bevegelser har ofte naturlige årsaker, men kan også utløses av menneskelig aktivitet. OCTIO har lang erfaring med mikroseismisk måling av akustiske sensorer i tilknytning til olje og gassvirksomhet. Det er denne kunnskapen de har med seg når de utvikler en løsning for overvåkning i forbindelsemed CO2-injeksjon.

– I likhet med oljeboring, er injeksjon av CO2 en type menneskelig aktivitet som vil kunne utløse små bevegelser i geologiske formasjoner i og omkring lagrene. Derfor bør lagrene overvåkes kontinuerlig under og etter injeksjon av CO2, sier Tatiana Thiem, prosjektleder hos OCTIO.

KONTINUERLIG OVERVÅKING

Det finnes flere metoder for måling, avhengig av om det skal være sporadisk eller permanent måling.

– På det planlagte CO2-lageret kan det være ønskelig med kontinuerlig overvåking. Med sensorerpå havbunnen over lageret og tilgang på data i sanntid, er det mulig å analysere utviklingen fortløpende både vedinjeksjon av CO2 og i perioden etterpå, sier Thiem.  Spørsmålet er hvordan sensorene skal plasseres og hvor mange som trengs for å gi pålitelige målinger. Antall sensorer er den enkeltfaktor som har størst konsekvenser for kostnadene ved en overvåkningsløsning.

Målet med prosjektet er å komme fram til den mest kostnadseffektive overvåkningsløsningen, den løsningen som har den rette balansen mellom et nødvendig og tilstrekkelig antall sensorer.

LAGER MODELL

For å finne den mest optimale løsningen, har OCTIO uviklet en geofysisk modell over forventet mikroseismisk aktivitet i forbindelse med CO2-injeksjon på det planlagte CO2-lageret. Med modellen som utgangspunkt jobber de nå med å finne ut hvordansensorene bør legges ut for å kunne fange opp signaler på best mulig måte. Som en del av overvåkningsløsningen utvikler OCTIO også programvare med et brukervennlig grensesnitt. Det vil gjøre det mulig for operatører utenspesiell teknisk kunnskap å følge med på den mikroseismiske aktiviteten. Utslag som er overraskende eller uventede vil umiddelbart bli synlige på skjermen under injeksjon.

project-news


CLIMIT © 2019