Nyheter Arkiv

 

 

Nye IEAGHG-rapporterhttp://www.climit.no/no/nye-ieaghg-rapporterNye IEAGHG-rapporter2019-04-01T13:39:22ZIEAGHG har nylig ferdigstilt rapportene "2019-1 Sustainability in Petrochemicals" og "Towards Zero Emissions CCS using Higher Capture rates or Biomass".
Utlysningen fra PILOT-E er publiserthttp://www.climit.no/no/utlysningen-fra-pilot-e-er-publisertUtlysningen fra PILOT-E er publisert2019-03-29T06:00:27ZPILOT-E utlyser 120 millioner til prosjekter som tar for seg en helhetlig leveransekjede for hydrogen eller innovative løsninger for utslippsfri bygg- og anleggsvirksomhet. CLIMIT Demo kan støtte prosjekter innen helhetlig leveransekjede for hydrogen.
Nye CLIMIT-utlysningerhttp://www.climit.no/no/nye-climit-utlysningerNye CLIMIT-utlysninger2019-03-29T05:53:05ZCLIMIT arrangerer skype-møter 8. april og 12. april for å informere om årets utlysninger av kompetanseprosjekter og innovasjonsprosjekter.
Urenheter er krevende for CO2-transporthttp://www.climit.no/no/urenheter-er-krevende-for-co2-transportUrenheter er krevende for CO2-transport2019-03-13T13:21:17ZDet er vanskelig å fange CO2 fra for eksempel røykgass uten samtidig å få med andre gasser eller vann. Selv små mengder av de andre gassene kan skape store problemer når CO2 skal transporteres til lagringsstedet.
Presentasjoner fra CLIMIT Summit 2019http://www.climit.no/no/presentasjoner-fra-climit-summit-2019Presentasjoner fra CLIMIT Summit 20192019-03-05T09:40:51ZNå er de fleste presentasjonene fra CLIMIT Summit 2019 lagt ut i denne saken.
Stor klimateknologikonferanse starter i daghttp://www.climit.no/no/stor-klimateknologikonferanse-starter-i-dagStor klimateknologikonferanse starter i dag2019-02-26T12:03:33ZCLIMIT Summit, som starter i Oslo i dag, samler mer enn 270 eksperter innen CO2-fangst, transport og lagring. Internasjonale og norske fagfolk skal utveksle ideer og kunnskap om hvordan forbedre dette viktige klimatiltaket.
Millionstøtte til 17 nye CLIMIT-prosjekter http://www.climit.no/no/millionstøtte-til-17-nye-climit-prosjekterMillionstøtte til 17 nye CLIMIT-prosjekter 2019-02-18T11:39:52ZPå forrige programstyremøte fikk 9 FoU-prosjekter og 8 Demo-prosjekter innen forskning og utvikling av CO2-fangst, transport og lagring innvilget støtte.
Kutter kostnader med kompakt fangstanlegghttp://www.climit.no/no/kutter-kostnader-med-kompakt-fangstanleggKutter kostnader med kompakt fangstanlegg2019-01-22T11:26:25ZSkal karbonfangst bli tatt i bruk i stor skala, må løsningene være økonomisk bærekraftig. En gruppe aktører ledet av Fjell Technology Group i Bergen har effektivisert en velprøvd metode.
Tester om takbergarten tåler trykkethttp://www.climit.no/no/tester-om-takbergarten-tåler-trykket-(2)Tester om takbergarten tåler trykket2018-11-30T09:21:40ZCO2-lagre under havbunnen i Nordsjøen består av porøse bergarter, med en hardere og tettere takbergart over. PROTECT-prosjektet undersøker takbergartens evne til tåle CO2 under trykk.
CLIMIT Summit 2019 er fullbookethttp://www.climit.no/no/climit-summit-2019-klar-for-påmeldingCLIMIT Summit 2019 er fullbooket2018-11-29T14:18:22ZCLIMIT Summit 2019, som arrangeres 26-27. februar, er nå fullbooket. Se programmet under.
Tester om takbergarten tåler trykkethttp://www.climit.no/no/tester-om-takbergarten-tåler-trykketTester om takbergarten tåler trykket2018-11-26T08:59:13ZCO2-lagre under havbunnen i Nordsjøen består av porøse bergarter, med en hardere og tettere takbergart over. PROTECT-prosjektet undersøker takbergartens evne til tåle CO2 under trykk.
Spennende CCS-møter i forbindelse med GHGT i Australiahttp://www.climit.no/no/spennende-ccs-møter-under-ghgt-i-australiaSpennende CCS-møter i forbindelse med GHGT i Australia2018-11-25T10:53:16ZCCS i Australia, lagringsprosjektet Gorgon, hydrogen-samarbeid mellom Australia og Japan , og nye muligheter ved Otway CO2 lagringspilot var noe av det som ble presentert da CSLF og IEAGHG ExCo møttes i forbindelse med GHGT-14.
Utvikler spesialmaterialer som kan fange CO2http://www.climit.no/no/utvikler-spesialmaterialer-som-kan-fange-co2Utvikler spesialmaterialer som kan fange CO22018-10-01T14:28:12ZDen vanligste teknologien for fangst av CO2 fra røykgass er bruk av aminer. Dette er imidlertid en energikrevende prosess. SINTEF utvikler materialer som kan fange CO2 med adsorbsjon.
Ny rapport: CLIMIT-demo er et godt klimatiltakhttp://www.climit.no/no/ny-rapport-climit-demo-er-et-godt-klimatiltakNy rapport: CLIMIT-demo er et godt klimatiltak2018-09-12T06:32:43ZAv 41 vurderte støtteordninger, anbefales CLIMIT-demo som et av 13 gode klimatiltak som bør videreføres. CLIMIT er et forskningsprogram i regi av Forskningsrådet og Gassnova SF.
Støtteutlysning til deltakelse som ekspert i ISO/ TC 265http://www.climit.no/no/støtteutlyning-til-deltakelse-som-ekspert-i-iso-tc-265Støtteutlysning til deltakelse som ekspert i ISO/ TC 2652018-09-06T14:04:54ZDet kan søkes om støtte fra CLIMIT-Demo til prosjekter som omfatter deltagelse som faglig ekspert i det internasjonale standardiseringsarbeidet for CCS (ISO-TC 265).
Nye rapporter fra IEAGHGhttp://www.climit.no/no/nye-rapporter-fra-ieaghgNye rapporter fra IEAGHG2018-08-24T12:45:45ZDet er kommet flere interessante rapporter fra IEAGHG, blant annet angående økonomiske og forretningsmessige vurderinger for CO2-håndtering ved industri-klustere.
Kostnadseffektiv overvåkning av CO2-lagrehttp://www.climit.no/no/kostnadseffektiv-overvåkning-av-co2-lagreKostnadseffektiv overvåkning av CO2-lagre2018-08-16T08:18:40ZVed injeksjon av CO2 under havbunnen kan det oppstå ørsmå bevegelser i berggrunnen. OCTIO i Bergen forsøker å finne den mest kostnadseffektive metoden for langtids overvåking av mikroseismisk aktivitet rundt framtidige CO2-lagre.
Internasjonal pris til CLIMIT-støttet CCS-prosjekthttp://www.climit.no/no/climit-støttet-prosjekt-får-internasjonal-anerkjennelseInternasjonal pris til CLIMIT-støttet CCS-prosjekt2018-07-03T13:20:24ZProsjektet til 93 millioner kroner som klargjorde hvilke teknologier som egner seg for sementfabrikker, ble nylig anerkjent av ministerforumet CSLF.
Industribedrifter i Nordland starter CO2-fangststudie http://www.climit.no/no/industribedrifter-i-nordland-starter-co2-fangststudieIndustribedrifter i Nordland starter CO2-fangststudie 2018-06-21T11:34:21ZProsessindustrien i Nordland samler seg nå i et felles arbeid med CO2-håndtering og er innvilget seks millioner i støtte fra Gassnovas CLIMIT-Demo program.
Viktig Gassnova-input i ny internasjonal CCS-rapporthttp://www.climit.no/no/viktig-gassnova-input-i-ny-internasjonal-ccs-rapportViktig Gassnova-input i ny internasjonal CCS-rapport2018-06-08T07:32:02ZRapporten, som er et resultat av en større CCUS workshop i USA i fjor, peker på muligheter for raskere implementering av CCUS i kraftanlegg og industri-intensiv industri.
Sikker overvåking av CO2-lagringhttp://www.climit.no/no/sikker-overvåking-av-co2-lagringSikker overvåking av CO2-lagring2018-06-04T11:45:29ZKarbonfangst og lagring av CO2 (CCS) er viktig for å redusere utslipp av CO2 til atmosfæren, og dermed nå oppsatte klimamål. Et nytt prosjekt, som ledes av NGI, skal finne optimale metoder for å overvåke lagringen av karbon i undergrunnen.
USA blir med i ACT-samarbeidethttp://www.climit.no/no/biltateralt-ccs-møte-ble-en-suksessUSA blir med i ACT-samarbeidet2018-06-04T11:15:33ZUSA har bestemt seg for å være med i ACT (Accelerating CCS Technologies). Det annonserte lederen for USAs delegasjon, Steve Winberg på et bilateralt møte mellom USA og Norge innen CO2-håndtering.
Stadig flere forskningsprosjekter fortsetter som demoprosjekterhttp://www.climit.no/no/climit-årsmeldingStadig flere forskningsprosjekter fortsetter som demoprosjekter2018-05-31T08:10:34ZDen nye årsmeldingen fra CLIMIT inneholder bred omtale av noen av de mange spennende og relevante CCS-prosjektene som mottar støtte fra CLIMIT forskningsprogrammet i regi av Gassnova og Forskningsrådet.
Ny BECCS-rapport på CCS-møte i Veneziahttp://www.climit.no/no/nye-aksjoner-etter-cslf-møte-i-veneziaNy BECCS-rapport på CCS-møte i Venezia2018-05-30T11:00:02ZDen tekniske rapporten med oversikt over mulighetene og utfordringene innen Bioenergi (BECCS) ble ferdigstilt og presentert på møtet til teknisk gruppe (TG) i Carbon Sequestration Leadership Forum (CSLF).
Nye Climit og ACT-utlysningerhttp://www.climit.no/no/nye-climit-fou-utlysningerNye Climit og ACT-utlysninger2018-05-22T15:15:59ZForskningsrådets CLIMIT-program lyser ut 60 millioner kroner til prosjekter som kan fremme utviklingen av CO2-håndtering. I tillegg har en ny ACT-utlysning nettopp blitt publisert.
Vil lage gull og grønn prosessindustrihttp://www.climit.no/no/vil-lage-gull-og-grønn-prosessindustriVil lage gull og grønn prosessindustri2018-05-16T06:08:58ZProsessindustriens visjon er å øke produksjonen, bli klimanøytrale og beholde en internasjonal lederposisjon i markedet. Prosjektet, Char-C, skal bidra til at prosessindustrien når sine klimamål.
Solid internasjonalt samarbeidhttp://www.climit.no/no/solid-internasjonalt-samarbeidSolid internasjonalt samarbeid2018-04-24T08:18:56ZSkal fangst, transport og lagring av CO2 bli et effektivt klimatiltak, krever det internasjonalt samarbeid. CLIMIT bidrar i stor grad til dette.
Lukker gap for CO2-brønnerhttp://www.climit.no/no/lukker-gap-for-co2-brønnerLukker gap for CO2-brønner2018-04-10T08:57:44ZNår CO2 skal lagres er det svært viktig at brønnene holder tett. Et nylig avsluttet CLIMIT-prosjekt har gitt svært interessante resultater om CO2-brønner som vil være interessante for lageroperatører.
CO2-fangst fra oljeraffinerier fullt mulighttp://www.climit.no/no/ingen-"showstoppers"-knyttet-til-co2-fangst-fra-oljeraffinerier-(2)CO2-fangst fra oljeraffinerier fullt mulig2018-03-22T08:32:41ZReCap-prosjektet har studert tekniske alternativer og kostnadsbildet knyttet til CO2-fangst fra moderne oljeraffinerier, og ikke funnet noen fundamentale hindre for implementering.
Preem vurderer karbonfangst fra Lysekil-raffineriethttp://www.climit.no/no/preem-vurderer-karbonfangst-fra-lysekil-raffinerietPreem vurderer karbonfangst fra Lysekil-raffineriet2018-02-21T06:49:25ZPreem starter nå en CLIMIT-støttet idéstudie for karbonfangst (CCS) på raffineriet deres i Lysekil.
Nye rapporter fra IEAGHGhttp://www.climit.no/no/nye-rapporten-fra-ieaghgNye rapporter fra IEAGHG2018-02-01T14:53:49ZDet er kommet flere interessante rapporter fra IEAGHG, blant annet angående lagringseffektivitet, almennforståelse for CO2-transport og Monitoreringsnettverk.
CSLF: Tempoet i CCS-implementeringen må økeshttp://www.climit.no/no/cslf-tempoet-i-ccs-implementeringen-må-økesCSLF: Tempoet i CCS-implementeringen må økes2018-01-25T08:45:20ZCarbon Sequestration Leadership Forum (CSLF) etterlyser bedre forretningsmodeller for at det skal bli mer attraktivt for industrien å investere i CCS.
Industrien avhengig av CCS for å redusere CO2-utslipphttp://www.climit.no/no/store-deler-av-industrien-avhengig-av-ccs-for-å-redusere-co2-utslippIndustrien avhengig av CCS for å redusere CO2-utslipp2018-01-23T08:26:17ZEn fjerdedel av verdens utslipp er fra prosessindustri – mange uten alternativer enn CCS for å redusere utslipp, sa Climit-direktør Hans Jørgen Vinje i sitt foredrag om innovasjon og teknologiutvikling på Teknas CO2-konferanse på Fornebu 17. januar.
CLIMIT-programmet støtter 14 nye prosjekterhttp://www.climit.no/no/climit-programmet-støtter-14-nye-prosjekterCLIMIT-programmet støtter 14 nye prosjekter2018-01-16T14:16:48ZProgramstyret for CLIMIT vedtok nylig støtte til 14 nye prosjekter. Konkurransen har vært hard og det er kun midler til å støtte de aller beste søknadene. De nye prosjektene støttes med til sammen over 92 millioner kroner.
CLIMIT-prosjekt omtalt i Carbon Capture Journalhttp://www.climit.no/no/climit-prosjekt-omtalt-i-carbon-capture-journalCLIMIT-prosjekt omtalt i Carbon Capture Journal2017-12-10T09:58:43ZCLIMIT-støttet prosjekt omtalt i Carbon Capture Journal. Gjennom et samarbeid mellom CMC Research Institutes i Canada og SINTEF Petroleum Research i Norge er det utviklet en ny metode for overvåking av CO2 i geologiske lagre.
Stor interesse fra næringslivet for FoU-prosjekterhttp://www.climit.no/no/stor-interesse-fra-næringslivet-for-fou-prosjekterStor interesse fra næringslivet for FoU-prosjekter2017-11-30T08:54:33ZCLIMIT-programmet behandler denne høsten sju søknader fra næringslivet til årets utlysning av innovasjonsprosjekter. Dette er flere enn på mange år.
€ 38 million to eight transnational CCS projects http://www.climit.no/no/act-funds-eight-transnational-ccs-projects€ 38 million to eight transnational CCS projects 2017-11-16T09:49:21ZThe Norwegian-led European Research Area Network initiative "ACT - Accelerating CCS technologies" has selected 8 high quality transnational projects for a total funding of € 38 million.
Ingen "showstoppers" knyttet til CO2-fangst fra oljeraffinerierhttp://www.climit.no/no/ingen-"showstoppers"-knyttet-til-co2-fangst-fra-oljeraffinerierIngen "showstoppers" knyttet til CO2-fangst fra oljeraffinerier2017-11-15T11:45:04ZReCap-prosjektet har studert tekniske alternativer og kostnadsbildet knyttet til CO2-fangst fra moderne oljeraffinerier, og ikke funnet noen fundamentale hindre for implementering.
Få med deg Teknas CO2-konferanse 17.-18. januar 2018http://www.climit.no/no/påmelding-åpen-for-teknas-co2-konferanse-2018Få med deg Teknas CO2-konferanse 17.-18. januar 20182017-11-08T12:40:42ZTeknas årlige CO2-konferanse arrangeres 17.-18. januar 2018 på Fornebu. Konferansen er en utmerket mulighet til å få med seg status på både norske og internasjonale prosjekter innen CO2-håndtering.
IEAGHG ExCo-møte i Sør-Koreahttp://www.climit.no/no/ieaghg-exco-møte-i-sør-koreaIEAGHG ExCo-møte i Sør-Korea2017-11-07T13:58:58ZÅse Slagtern fra Forskningsrådet stilte som medlem for Norge på det 52. IEAGHG ExCo som ble arrangert i Gwangju, Sør-Korea, 31. oktober-2 november. .
New Report: CCS deployment in the context of regional developments http://www.climit.no/no/new-report-ccs-deployment-in-the-context-of-regional-developmentsNew Report: CCS deployment in the context of regional developments 2017-10-04T10:08:35ZThis study characterises key countries and regions worldwide where CCS could play an important role in mitigation efforts, based on national circumstances and priorities.
Avslutningsrapport fra CARBOMAG-prosjektethttp://www.climit.no/no/avslutningsrapport-fra-carbomag-prosjektetAvslutningsrapport fra CARBOMAG-prosjektet2017-10-04T07:59:47ZDet Climit FOU-støttede CARBOMAG-prosjektet er nå avsluttet og du finner mer informasjon om resultatene her.
Nye interessante IEAGHG-rapporterhttp://www.climit.no/no/nye-interessante-ieaghg-rapporterNye interessante IEAGHG-rapporter2017-09-27T08:25:19ZIEAGHG har kommet med noen nye interessante rapporter om det CLIMIT-støttede Recap-prosjektet og CO2-migrasjon.
Ny teknologi kan gi mer kostnadseffektiv CO2-fangsthttp://www.climit.no/no/ny-teknologi-kan-gi-mer-kostnadseffektiv-co2-fangstNy teknologi kan gi mer kostnadseffektiv CO2-fangst2017-09-13T12:34:56Z"A Swing Adsorption Reactor Cluster" (SARC) er en adsorpsjonsbasert post-combustion teknologi som tar sikte på å minimere energikostnaden (energy penalty) ved CO2-fangst.
Rapporter fra IEAGHGhttp://www.climit.no/no/rapporter-fra-ieaghgRapporter fra IEAGHG2017-09-05T07:20:56ZDet er kommet et par interessante rapporter fra IEAGHG som det er verd å se på. Disse fokuserer mer på ikke-teknologiske aspekter rundt implementering av CO2-håndtering.
Understanding the Cost of Retrofitting CO2 Capture in an Integrated Oil Refinery http://www.climit.no/no/understanding-the-cost-of-retrofitting-co2-capture-in-an-integrated-oil-refineryUnderstanding the Cost of Retrofitting CO2 Capture in an Integrated Oil Refinery 2017-09-01T10:03:03ZThe Climit Demo funded project ReCap, that evaluates the costs of carbon capture technologies at refineries, is now completed.
Open source simulation tools for field-scale CO2 storage and CO2-EOR studieshttp://www.climit.no/no/open-source-simulation-tools-for-field-scale-co2-storage-and-co2-eor-studiesOpen source simulation tools for field-scale CO2 storage and CO2-EOR studies2017-08-11T13:57:10ZSupported by CLIMIT, researchers at IRIS, Sintef and Statoil have created a new simulator tailored for CO2 storage and CO2-EOR studies.
IEAGHG ExCo besøkte Quest-prosjektet http://www.climit.no/no/ieaghg-exco-møte-i-canadaIEAGHG ExCo besøkte Quest-prosjektet 2017-06-20T13:42:56ZIEAGHG executive committee besøkte Quest-prosjektet i forbindelse med sitt møte i Edmonton, Canada i mai.
Norsk CCS-satsning presentert i Abu Dhabihttp://www.climit.no/no/referat-fra-cslf-møte-i-abu-dhabiNorsk CCS-satsning presentert i Abu Dhabi2017-06-16T06:44:32ZTCM og Norges ambisiøse CCS-planer og internasjonale samarbeid ble presentert på Carbon Sequestration Leadership Forum-møtet i Abu Dhabi nylig.
CLIMIT FoU-porteføljehttp://www.climit.no/no/climit-fou-portefølje-2CLIMIT FoU-portefølje2017-06-08T18:43:45ZDet er publisert en ny utlysning på CLIMIT-FoU og aktører som ønsker å sende inn en søknad bør ha kjennskap til hva det forskes på i pågående prosjekter. Artikkelen nedenfor gir en god oversikt.


CLIMIT © 2019