For pressen

Media; Gassnova; Norges Forskningsråd  
CLIMIT er et forskningsprogram som skal akselerere kommersialisering av CO2-håndtering gjennom økonomisk stimulering av forskning, utvikling og demonstrasjon.
CCS forskning

​​

Foto: Styrk Fjærtoft Trondsen

CLIMIT er et viktig forskningspolitisk virkemiddel med industriell betydning som skal løfte fram teknologi og løsninger som kan gi betydelige bidrag til kostnadsreduksjoner og bred internasjonal utbredelse av CO2-håndtering.

Programmet administreres av Gassnova i samarbeid med Norges forskningsråd. Norges forskningsråd har ansvaret for forskningsprosjektene (CLIMIT-FoU), og Gassnova for prototyp- og demonstrasjonsprosjektene (CLIMIT-Demo). 

Pressekontakter

CLIMIT-Demo 

Gassnova
 Vegar Stokset

E-post: vs@gassnova.no

Mobil: +47 952 76 256

 

CLIMIT-FoU

Norges Forskningsråd 
Aage Stangeland

E-post: ast@forskningsradet.no

Mobil: +47 958 22 903


CLIMIT © 2019