Årsmeldinger

  Revidert: Mai 2017
Etter mer enn 10 års forskning er det bygget opp en betydelig kunnskapsbase i norske forskningsmiljøer på fangst, transport og lagring av CO2. Mens andre land i perioder har vaklet noe har Norge holdt trykket oppe i alle år.
 

Stadig nærmere målet 

Det kan vi være glade for nå. Både det internasjonale energibyrået IEA og FNs klimapanel sier i klartekst at verden ikke kan nå to-gradersmålet uten at vi tar i bruk teknologi for å fange, transportere og lagre CO2 i stor stil. Under klimatoppmøtet i Paris i 2015 ble 195 land enige om å kutte utslippene, men få hadde trodd at avtalen ville tre i kraft før 2020. Overraskende nok ratifiserte mange nok land avtalen til at den kunne tre i kraft allerede i november 2016.

Dermed har også mange lands interesse for CO2-håndtering tatt seg opp. Flere internasjonale forskningsprosjektet har kommet i gang, og takket være vår langsiktige strategi er Norge og CLIMIT en egnet partner i mange sammenhenger. I løpet av 2016 inngikk CLIMIT-forskere samarbeid med forskningsmiljøer både i USA og Australia. I tillegg var det oppstart for det felleseuropeiske forskningsprogrammet ACT - Accellerating CCS Technologies – der Norge vil bidra med midler via CLIMIT. Flere norske aktører er godt representert i de felleseuropeiske prosjektene som nå er i prosess for å få midler fra ACT.

2016 har også vært et år for planlegging av veien videre. Arbeidet med en ny programplan for de kommende fem årene har vært en av hovedoppgavene for Programstyret i året som har gått. Mens grunnleggende forskning og teknologiutvikling har stått sentralt tidligere, legger vi nå vekt på å demonstrere hele verdikjeden av fullskala fangst, transport og lagring av CO2. CLIMIT skal bidra til at CO2-håndtering får den nødvendige oppmerksomhet nasjonalt og internasjonalt gjennom samarbeid mellom forskningen og industrien.


CLIMIT © 2017