Årsmeldinger

  Revidert: Mai 2016
CLIMITs mangeårige satsing har bragt forskningen på CO2-håndtering mange skritt framover og gjort norske forskningsmiljøer svært attraktive som partnere for forskere i andre land.
 

Programmet er allerede vedtatt videreført for fem nye år fram til 2020.

Ti år etter at CLIMIT-programmet ble etablert i Norge, kan vi konstatere at det har skjedd teknologiske framskritt innenfor CO2-håndtering. Vi kan også være stolte av at Norge har vært og er med å sette sitt preg på teknologiutviklingen, og at vår innsats blir lagt merke til internasjonalt.

Første generasjons teknologi for å fange, transportere og lagre CO2 er nå på plass, og det første anlegget er i drift i Canada. CLIMIT ser utviklingen i et 10–20 års perspektiv og vi må fortsette forskningen for å utvikle 2. og 3. generasjons teknologi som vil være enda mer økonomisk, effektiv og miljøvennlig enn dagens teknologi. CLIMIT skal være med på den utviklingen.


CLIMIT © 2017