Årsmeldinger

  Revidert: Mai 2017
Etter mer enn 10 års forskning er det bygget opp en betydelig kunnskapsbase i norske forskningsmiljøer på fangst, transport og lagring av CO2. Mens andre land i perioder har vaklet noe har Norge holdt trykket oppe i alle år.
 


CLIMIT © 2019