IEAGHG ExCo-møte i Sør-Korea

   
Åse Slagtern fra Forskningsrådet stilte som medlem for Norge på det 52. IEAGHG ExCo som ble arrangert i Gwangju, Sør-Korea, 31. oktober-2 november.

.
Åse Slagtern, Forskningsrådet

IEAGHG ExCo møtes to ganger i året for å planlegge samt å evaluere tekniske studier på områder som er viktig for implementering av CO2-håndtering. Videre er møtet viktig for oppdatering og koordinering av internasjonale aktiviteter innen CO2-håndtering.

BIXPO

Møtet ble arrangert i forbindelse med BIXPO 2017 – en stor Expo for kraftindustrien. Et eget symposium innen CO2-håndtering ble arrangert, som en del av BIXPO, med informasjon om aktiviteter i Sør-Korea samt oppdatering av aktiviteter i USA, Canada og status for CO2-håndtering generelt fra IEAGHG.

Sør-Korea er aktive innen utvikling av CO2-fangstteknologi og har utviklet en adsorpsjonsprosess over en periode fra 2002-2017. I 2013 hadde de ferdig et 10MW demoanlegg (KOPSO (Korean Southern Power), Hadong). Videreutvikling har foregått fram til 2017. Likeledes har de aktiviteter innen aminteknologi hvor de har bygget en pilot på 10 MW (KEPCO (Korea Electric Power Corporation), Boryeong). I perioden 2013-2017 har de oppgradert og optimalisert prosessen og oppnådd en regenereringsenergi på 2,6 GJ/t CO2.

Målsettingen for Korea er nå å vise hele CO2-håndteringskjeden inklusiv transport og lagring, i mindre skala fram til 2020 og storskala demonstrasjon 2020-2025. De demonstrerte offshore CO2-lagring i 2016 (Pohang basin). Fra 2017 planlegges opp til 5000t/år injeksjon av CO2. Men de jobber nå med å finne lager som har kapasitet for større mengder CO2.

Korea har også aktiviteter innen Chemical Looping Combustion og et eget program på bruk av CO2.

GHGT-14

Neste GHGT-14 blir avholdt i Melbourne i Australia mandag til torsdag 22-25. oktober 2018. Registrering og velkomst søndag 21. oktober og muligheter for site visit fredag 26. oktober. Call for papers er nå ute med frist 31. desember. Et nytt samarbeid for publisering fra konferansen vil bli gjennomført. Dette betyr at flere vil få muligheten til å få inn papere på konferansen og mulighet for publisering av artikler i journal med referee etterpå for de som ønsker det.

IEAGHG sommerskole

IEAGHG arrangerer hvert år en sommerskole for studenter fra hele verden for å bidra til utdanning og kunnskap om CO2-håndtering globalt.  I år var sommerskolen ved International CCS Knowledge Centre (et samarbeid mellom BHP Billiton og SaskPower) i Regina, Canada. Det deltok 36 studenter fra 15 land.

Neste år vil SINTEF ved NCCS arrangere sommerskolen i samarbeid med IEAGHG i Trondheim.

IEAGHGT nettverksmøter

IEAGHG arrangerer nettverksmøter innenfor viktige tema for CO2-håndtering. IEAGHG publiserer rapporter og viktige konklusjoner fra disse møtene som kan være interessante for de som ikke hadde anledning til å delta selv:

Offshore CO2 storage workshop

Den andre konferansen i denne serien ble avholdt i juni i Beamount, Texas. Det deltok 50 personer fra 9 land. Workshopen kom i gang på anbefaling fra CSLF på offshore CO2-lagring og falt sammen med DOE sin nylige utlysning etter partnerskap på offshore lagring for å utvikle offshore lagring i USA. Workshopen var også en del av USA-Norge samarbeidet. Det var ikke så mange norske deltagere, men Lars Ingolf Eide og Niels Peter Christensen representerte flere norske aktører med presentasjoner på møtet. En oppsummering av workshopen ble også gitt på USA-Norge MoU møtet i Washington i august. Målsettingen med workshopen var å bidra til kunnskapsdeling og erfaringsutveksling blant aktører som er aktive innen offshore CO2 lagring og de som er interessert i å komme inn på dette området. 

Monitoring network

Monitoring network ble avholdt i juni i Michigan. Tema for workshopen var kostnader og effekten av monitoring. Det var 60 deltagere med fra 7 land. Tema for møtet var kostnads- og verdieffektiv monitorering. Målet var å bidra til utvekling av ider og erfaring mellom eksperter innen monitorering av CO2 lager og promotere forbedret design og implementering av monitreringsprogrammer.

PCCC4

I september i år ble PCCC4 (IEAGHG 4th Post-Combustion Conference) gjennomført i Birmingham Alabama med NCCC som vertskap. Til sammen møttes 112 representanter som er aktive innenfor utvikling av post-combustion, fra 16 forskjellige land og diskuterer status for utvikling av teknologiene. Målsettingen med dette nettverket er å diskutere forskjellige saker relatert spesielt til post-combustion og sørge for erfaringsutveksling mellom leverandører og utviklere. Videre er målet å presentere resultater fra piloter og demonstrasjonsprosjekter for å diskutere framtidige planer.

HTSL

High Temperature Solid Looping Cycles Network (HTSLCN) ble arrangert i Luleå, Sverige fra 4 til 5 september 2017 med MEFORS som vertskap. Nettverket dekker status innen Calcium looping, Chemical looping combustion, looping prosesser for biomasse, modellerings aktiviteter samt økonomi og miljø. Det var 50 deltagere og åpningen av prosjektet STEPWISE  (Sorption enhanced water gas shift technology platform for cost effective CO2 reduction in the iron and steel industry) ble også markert.

Cost network

Imperial Collage var vertskap for IEAGHG sitt kostnettverk også i september i år. Omtrent 40 deltagere deltok. Kostnettverket er veldig populært, men det er kun deltagelse etter invitasjon. Tidligere workshop har resultert i forskjellige initiativ, blant annet IEAGHG sin rapport på å en felles metode for kost-estimering. Målsettingen med nettverket er å diskutere kostnader og kostnadsmetodikk mellom eksperter og bidra til samarbeid og utarbeide mer levedyktige økonomiske løsninger.

Annen info

Mission Innovation

Det ble rapportert fra Mission Innovation workshop innen CO2-håndtering som ble avholdt i Houston i september. Til sammen var det 257 deltagere fra 22 land. Forskere jobbet sammen for å definere viktige forskningsområder framover innen fangst, lagring og bruk. Resultatet fra workshopen vil bli publisert i 2018 og skal være til inspirasjon for myndigheters retningslinje innen banebrytende forskning. IEAGHG vil bruke rapporten inn i sitt arbeide.

COP-23

IEAGHG v/Tim Dixon gjør et aktivt arbeid inn COP-møtene. IEAGHG har også i år fått ja til å arrangere et "side event" på CO2-håndtering. Dette er et samarbeid mellom University of Texas, CCSA og Bellona. Det vil i tillegg avholdes 4 andre arrangementer på CO2-håndtering under COP-23 i Bonn 6-17 november.

IPCCS spesial report

Tim Dixon og Jasmine Kemper er akseptert som ekspert reviewers på IPCC sin spesialrapport rettet mot 1.5oC målet som kommer ut nå i høst. Rapporter utarbeidet av IEAGHG er gjort tilgjengelig for forfattere av rapporten. IEAGHG har det siste året utarbeidet en rapport på vurdering av kapasitet for implementering av CO2-håndtering. Dette har vært et viktig arbeid for å vise at det teknisk og kapasitetsmessig er mulig å få til implementering av CO2-håndtering. Det er viktig at den nye IPCC rapporten har riktig oppdatering på teknisk status for CO2-håndtering.

Londonkonvensjonen

Et tillegg til Londonkonvensjonen skal gjøre det lovlig å kunne transportere CO2 over landegrenser for lagring. Dette krever imidlertid at 2/3 av landene som er knyttet til avtalen ratifiserer dette tillegget, noe som dessverre tar svært lang tid. Nytt er imidlertid at Iran og Finland har ratifisert avtalen. Det betyr at 5 av de 49 landene har ratifisert London konvensjonen (fra før Norge, Nederland og Storbritannia).

Oppdatering fra medlemsland

UK

Storbritannia la fram deres framtidige strategi innen CO2-håndtering. De vil gjennomføre en oppdatering av evalueringsrapporten på kost for CO2-håndtering. Videre vil de jobbe med vurdering av sysselsetting og arbeid, se på forskjellige investeringsmodeller for CO2-håndtering, muligheter for klynger og etablere et ministerledet råd innenfor CO2-håndtering. De har bl.a. satt av midler til forskning og utvikling på neste generasjon fangstteknologier, lavkarbon hydrogenproduksjon og et demonstrasjonsprogram på CCU. Betydningen av bio-CCS for Storbritannia vil også bli vurdert. Totalt er det planlagt investeringer på 30 mill pund i CCUS og CCU.

Nederland

Wilfred Maas fra Shell ga en kort oppdatering på Nederlands strategi framover. Nederlands fokus framover vil være rettet mot CO2-håndtering fra industrien. Nederland har høye ambisjoner for reduksjon av CO2 og har tallfestet at en del av dette skal gjennomføres ved hjelp av CO2-håndtering i industrien. På sikt skal 18 millioner tonn CO2 årlig fanges og lagre. Dette utgjør rundt en femdel av landets CO2-utslipp

Norge

Medlemmene hadde fått med seg at det norske statsbudsjettet ikke hadde satt av midler til storskala CO2-håndtering for 2018 og det måtte forklares at budsjett for storskalaprosjektene er planlagt som en sak for Stortinget og at den norske regjeringen fremdeles har den samme ambisjonen om demonstrasjon av storskala fangst og lagring som tidligere.

IEA

Moderorganisasjonen IEA er også tilstede på IEAGHG møtene og informerer om viktige aktiviteter. IEA-ETP 2017 kom ut i mai. For et senario med karbonnøytralitet i 2060 som vil være nødvendig for å nå Paris-målet, vil det kumulativt kreve 32% CO2-håndtering, 34% effektivisering, 15% fornybart, 18% skifte i brensel, 1% atomkraft. Implementering av CO2-håndtering trenger økt fokus og ligger per i dag etter for å oppnå er slikt senario. Det vil framover være behov for fokus på mer integrerte løsninger.

Tekniske

Det er publisert flere rapporter siden siste IEAGHG-møte i mai og det kommer flere fram mot jul. Dere finner hvilke rapporter som nylig er kommet ut samt hvem som har vært hovedansvarlig i tabellen under. Dersom dere er interessert i hele rapporten finner dere den på CLIMIT sine sider. Vi legger generelt ut info på CLIMIT sine nettsider når rapporter er tilgjengelige.

Tidligere rapporter finner dere også på IEAGHG side sider. Rapporter som er merket TR (se tabell), kommer direkte ut på IEAGHG sine sider. IEAGHG gir også ut fakta-ark innenfor en rekke tema, som kan være nyttige å ta en titt på. Det gjennomføres også en del webinarer som kan være interessante.

StudieKontraktorRapport
Proceedings of US DOE Energy-Economic Modelling Review WorkshopN/A2017-06
CCS deployment in the context of regional developmentsCarbon Counts 2017-07
CO2 Migration in the Overburden BGS2017-08
ReCAP Project. Costs of retrofitting capture in an oil refinery: Technical basis and economic assumptions

Consortium lead by SINTEF (Compilation of

Reports with CLIMIT)

2017-TR5
CCS Industry Build-out Rates – Industry analoguesN/A2017-TR6
ReCAP Project Understanding Cost of Retrofitting Capture to an Integrated Oil Refinery

Consortium lead by SINTEF (Compilation of

Reports with CLIMIT)

2017-TR8

IEAGHG 2017 Peer Review of US RCSP

Phase III Projects

N/A2017-TR11

Følgende studier er under veis:

StudieKontraktorDate

Value of Flexibility in CCS Power Plants

 

Imperial College

(UK)

November 2017

 

Effect of Plant Location on Costs of Capture AMEC (Italy)November 2017
CO2 Storage Efficiency – Stage 2 EERC (USA)November 2017
Commercial and Economic Arrangements of Industry CCS ClustersElement Energy (UK)December 2017
CCS in Climate Change Mitigation Scenarios

University College

Cork

January 2018
Techno-Economic Evaluation of CO2 Capture in LNG ProcessCostainJanuary 2018
CCS in Climate Change Mitigation ScenariosUniversity College CorkJanuary 2018

I tillegg er det flere andre studier som det arbeides med eller som venter på å komme i gang. Det ble vedtatt tre nye studier på dette møtet og i tillegg to mindre interne studier.

Nye studier vedtatt
Economic and social impacts of largescale deployment of CCS
Role of CCS in the power sector and incentives for flexible generation
Value of emerging and enabling technologies in reducing the costs, risks and timescales for CCS
Techno-economic potential of biorefineries with CCS
State of the Art Review of Current and Emerging Storage Technologies and their Benefits (Stage 1)

Den første av disse vil først starte etter en gjennomgang av tidligere arbeider, gjennomføring av en workshop og tilbakemeldinger på neste ExCo møte.

 


CLIMIT © 2019