IEAGHG ExCo besøkte Quest-prosjektet

   
IEAGHG executive committee besøkte Quest-prosjektet i forbindelse med sitt møte i Edmonton, Canada i mai.
 

Quest er anlegget til Shell der det fanges CO2 fra hydrogenproduksjonen ved Scotford oppgraderingsanlegg. Ved Scotford behandles blant annet bitumen. Til dette trengs hydrogen som lages fra steam-reforming av naturgass. Etter steam-reforming reaksjonen separeres hydrogen ut ved trykk/sving adsorpsjon. Resten av gassen går gjennom en adsorpsjon hvor omtrent 30% av CO2en blir fanget. Resten av gassen resirkuleres til raffineriprosessen. CO2en sendes omtrent 65 km i en rørledning der det injiseres og lages i akvifere omtrent 2000m under overflaten.

Myndighetene i Canada og Alberta har gitt økonomisk støtte både til investeringer og nå til driften av anlegget. Anlegget har høyere fangstgrad enn forventet. De fanger nå omtrent 1,2 mill tonn pr år mot planlagte 1 mill tonn pr. år. Driftsutgiftene er også lavere enn forventet og ligger på 30 dollar pr. tonn.

Fra Norge deltok Hans Jørgen Vinje fra Gassnova og Åse Slagtern fra Forskningsrådet.

IEAGHGT info

Siden siste møte har IEAGHG fått to nye medlemmer. Dette er Southern Company Services Inc fra USA og JPower fra Japan.

GE har imidlertid avsluttet sitt medlemskap i IEAGHG. De opplyser at grunnen til dette er at de ikke ønsker å satse tungt innen forskning og utvikling innen CO2-håndtering og IEAGHG er et FoU program. GE ønsker imidlertid å tilby teknologi i framtidige CO2-håndteringsprosjekter.

IEAGHG har nå 15 medlemsland samt EU kommisjonen og OPEC i tillegg til 16 selskaper som sponsorer.

Annen info

Det ble også på møtet diskutert IEAGHG sin rolle og hvordan organisasjonen kan bidra til å spre kunnskap og informasjon om CO2-håndtering samt hvordan man kan etablere historier om CO2 håndtering som bidrar til økt forståelse for hva dette er. IEAGHG samarbeider med og er komplementære til flere andre organisasjoner som jobber med implementering av CO2 håndtering, f.eks IEA, GCCSI, EU ZEP, CCSA, CIAB, CSLF & OGCI.

IEA vil komme med ny ETP (Energy Technology Perspective) i juni.

Tekniske rapporter

Det er publisert flere rapporter siden siste IEAGHG-møte i november i fjor og det kommer nye fram mot sommeren og til høsten. Dere finner hvilke rapporter som nylig er kommet ut samt hvem som har vært hovedansvarlig i tabellen under. Dersom dere er interessert i hele rapporten finner dere den på CLIMIT sine sider. CLIMIT prøver å legge ut info på CLIMIT sine nettsider når rapportene legges ut.

Tidligere rapporter finner dere også på IEAGHG sine sider. IEAGHG gir også ut en rekke faktaark innenfor en rekke tema, som kan være nyttige å ta en titt på og de gjennomfører også en del webinarer som kan være interessante. Disse legges ut på nettsiden og kan sees på i ettertid. En gjennomgang viser at disse webinarene er svært populære og ses på av mange fra mange land.

 

 

 

StudieKontraktorRapport
Techno-Economic Evaluation of Retrofitting CCS in a Market Pulp Mill and an Integrated Pulp and Board MillÅF Consult Oy VTT Technical Research Centre of Finland2016-10
Case Studies of CO2 Storage in Depleted Oil and Gas Fields

British Geological

Survey and the Gulf Coast Carbon Centre

2017-01
Techno-Economic Evaluation of SMR Based Standalone (Merchant) Plant with CCSAMEC Foster Wheeler and IEAGHG2017-02
Techno-Economic Evaluation of Hyco Plant Integrated to Ammonia / Urea or Methanol Production with CCSAMEC Foster Wheeler and IEAGHG2017-03
CO2 capture in natural gas production by adsorption processes for CO2 storage, EOR and EGRSINTEF Materialer og kjemi og SINTEF Energi2017-04
Feasibility Study for Ship Based Transport of Ethane to Europe and Back Hauling of CO2 to the USAMichael Moore2017-TR1
Review of CO2 Storage BasaltsIEAGHG review2017-TR2
Reference data and supporting literature Reviews for SMR Based Hydrogen Production with CCS

AMEC Foster Wheeler

and IEAGHG

2017-TR3

Følgende studier er under veis:

StudieKontraktor
Value of Flexibility in CCS Power Plants

Imperial

College (UK)

I tillegg er det flere andre studier som det arbeides med eller som venter på å komme i gang. Det ble vedtatt tre nye studier på dette møtet og i tillegg to mindre interne studier.

 

Nye studier vedtatt
Gas-fired power plant with CO2 capture
Beyond LCOE - Value of CCS in different generation and grid scenarios
Review of fuel cell technologies with CO2 capture
Re-use of O&G facilities for CO2 Transport and Storage
CCS Q&A relevante spørsmål og svar - brukes som formidling. Samarbeid med Shell, Chevron og Total

Neste møte skal være i Korea og våren 2018 kommer IEAGHG ExCo til Norge.

 


CLIMIT © 2019