God tilvekst av unge CO2-forskere

   
03.11.2010
Mange unge, dyktige og entusiastiske forskere står klare til å løse utfordringene knyttet til fangst og lagring av CO2. Doktorgradsstudenter og postdoc-stipendiater fyller nå norske forskningsmiljøer.
 

​Nærmere 40 PhD-studenter og postdoc-kandidater deltok på "CLIMITs PhD-seminar" i Oslo 1. og 2. november. Seminaret inneholdt en kombinasjon av presentasjoner fra de unge forskerne selv, gruppediskusjoner og foredrag fra inviterte eksperter.

– Deltagerne viste stor faglig dyktighet kombinert med et unikt engasjement og pågangsmot. Foredragene og diskusjonene viste at vi er på riktig vei når det gjelder utdanning av fremtidens eksperter på CO2-håndtering, sier spesialrådgiver Aage Stangeland i Forskningsrådet og CLIMIT-programmet.

Viser bredden

Hensikten med seminaret var å samle doktorgradsstudenter fra alle CLIMIT-prosjektene for å skape en møteplass der de unge forskerne kunne utfordre hverandre og diskutere hverandres resultater.

Formålet var videre å gi deltagerne en bred oversikt over alle fagfeltene som inngår i CO2-håndtering. Stangeland påpeker at dersom man skal gjøre en god jobb innen CO2-håndtering må man ha en god forståelse av både fangst, transport og lagring av CO2.

– I det daglige arbeidet er dette en utfordring for PhD- og PostDoc-stipendiatene siden de som regel går i dybden på et spesifikt tema. På CLIMITs seminar fikk de presentert forskningsfronten innen både fangst, transport og lagring av CO2, sier han.

Seminaret ga også deltagerne et innblikk i hva som venter dem når de går videre i sine karrierer, enten de velger å jobbe ved forskningsinstitutter eller i industrien. Harald Johansen fra IFE og Oscar Graff fra Aker Clean Carbon presenterte noe av det som gjøres innen forskning og industriell utvikling av CO2-håndtering. Forsamlingen var svært så lydhør og rapporterte etterpå om stor motivasjon for en videre karriere innen CO2-håndtering.

Fornøyde deltagere

Arrangementet var svært vellykket ifølge evalueringsskjemaene deltagerne levert på slutten av seminaret. Langt over 90 prosent av deltagerne svarte at de hadde hatt godt faglig utbytte av seminaret og ønsket et tilsvarende seminar neste år.


 

 


CLIMIT © 2019