CSLF: Tempoet i CCS-implementeringen må økes

  Åse Slagtern
Carbon Sequestration Leadership Forum (CSLF) etterlyser bedre forretningsmodeller for at det skal  bli mer attraktivt for industrien å investere i CCS.

​Statssekretær i Olje og energidepartementet, Ingvild Smines Tybring-Gjedde, i diskusjon med energiministeren i USA, Rick Perry, og energiminister i Saudi-Arabia, Khalid A. Al-Falih på ministermøtet i CSLF.

 Åse Slagtern, Forskningsrådet

Resultatet av Carbon Sequestration Leadership Forum (CSLF) ministermøtet i desember er en offentlig uttalelse hvor landene beskriver hva de er blitt enige om må gjøres for å drive videre utviklingen og implementeringen av CO2 håndtering.

Kort fortalt står det her at myndighetene ser positivt på framgangen innen CO2 håndtering med 17 fullskalaanlegg i drift, men de ser nødvendigheten av  forretningsmodeller som gjør at industrien investerer i teknologi for å akselerere implementeringen.

Det ble satt opp åtte aksjonspunkter for å aksellerere implementering av CO2 håndtering.  Blant disse aksjonspunktene er å legge til rette for politikk som sørger for at CO2 -håndtering støttes som en del av flere rene energi- og industriteknologier og samtidig ta hensyn til forskjellige regioners ulike behov.

Fortsatt støtte til utvikling av teknologier og å se på muligheter for bruk blant annet til EOR er også viktige områder. I tillegg er samarbeid, informasjon og utvidet engasjement blant nye interessenter og befolkningen generelt svært viktig.

Ministermøte ble avholdt i Abu Dhabi 5. desember. På ministermøtet rapporteres det om arbeid fra både teknisk gruppe og policy-gruppe. Videre diskuteres status for CO2 håndtering og hvordan få til akselerert implementering av CO2 håndtering.

Energiministere fra fire land deltok; USA, UEA, Saudi-Arabia og Marokko samt myndighetsrepresentanter fra ti land: Australia, Canada, Colombia, Kuwait, Mexico, Nederland, Storbritannia, Romania, Sør-Afrika og Norge.  Totalt er 25 land og EU kommisjonen medlemmer i CSLF. Fra norske myndigheter stilte statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde.

Oppdatert veikart

Til møtet i Abu Dhabi utarbeidet CSLF teknisk gruppe en oppdatering av CSLF Technology Roadmap som ble publisert på møtet. Veikartet danner sammen med andre arbeider CSLF gjennomfører, grunnlaget for anbefalinger som gis til policygruppen og ministerne. De bruker dem videre i sine uttalelser. Anbefalingene i årets veikart er, til forskjell fra tidligere veikart, mer rettet mot politiske anbefalinger. Dette skyldes at CCS-teknologi er tilgjengelig for storskala implementering og at det ikke finnes noen store tekniske gap. I år er det også for første gang satt konkrete spesifikke lagringsmål for CO2 i tråd med IEA ETP 2017. Industrianvendelser og hydrogenproduksjon med CO2-håndtering er også lagt mer vekt enn i tidligere veikart.

Rapport om offshore CO₂ EOR

Til møtet i desember ble det også publisert en rapport på offshore CO2 EOR. Viktige anbefalinger fra dette er arbeidet er at det også må jobbes med nye forretningsmodeller for CO2 EOR for å få industri til å investere. Viktige utfordringer, som også ble fremhevet i veikartet, er infrastruktur, transport og lagringshub samt reguleringer i forbindelse med EOR. I tillegg er det viktig fortsatt å støtte utvikling av smartere og mer kostnadseffektive teknologier.

CSLF teknisk gruppe jobber for tiden med fire andre tema. Disse er bio-CCS, økt utnyttelse av porene ved CO2 lagring, industri og CO2 fangst samt hydrogen og CO2 fangst. Til vårens møte forventes det at det kommer endelige rapporter for de to første temaene. For industri og CO2-fangst vil det komme en endelig rapport, antagelig i løpet av året. Innenfor hydrogen og CO2 fangst har arbeidet nettopp begynt og foreløpig ønsker man å få en oversikt over hva som gjøres globalt på dette området.

Organisasjoner som IEAGHG, GCCSI, CO2GeoNet, Mission Innovation CCS (MI-CCS) ga oppdateringer. Det jobbes for økt samarbeid mellom disse organisasjonene for å oppnå best mulig synergieffekt av hverandres innsats. Rapporten fra MI-CCS workshop med anbefalinger til langsiktig forskning innen CCS kommer ut i starten av 2018 og passer godt sammen med og vil være komplementær til CSLF sitt veikart.

I tillegg ble det gitt oppdatering fra flere CSLF anbefalte prosjekter som Plant Barry, Lacq CCS, Utmaniayah CO2-EOR og Road. Spesielt interessant var erfaringene fra ROAD. En viktig melding fra prosjektet er forståelsen fra befolkningen og politikerne har minst like stor betydning som det tekniske. Nederland vil bruke erfaringene sine videre i arbeidet rundt Rotterdam.

Om kort tid vil presentasjoner fra CSLF møtene i Abu Dhabi bli gjort tilgjengelige på nettsiden.

 

 


CLIMIT © 2019