Internasjonal pris til CLIMIT-støttet CCS-prosjekt

Fangst  
Prosjektet til 93 millioner kroner som klargjorde hvilke teknologier som egner seg for  sementfabrikker, ble nylig anerkjent av ministerforumet CSLF.

​Liv Bjerge (i midten) mottok prisen på vegne av Norcem.  Her flankert av Lars Ingolf Eide og Åse Slagtern fra Norges Forskningsråd/CLIMIT.

 

Direktøren for Gassnova's CLIMIT-program, Hans Jørgen Vinje, gratulerer Norcem med den internasjonale anerkjennelsen.

- Norcem's CO2-fangstprosjekt, med fokus på hvor mye CO2 teknologiene evner å fange fra røykgassen, energiforbruket, innvirkning av forurensinger fra røykgassen og alle kostnadsaspekter, har vært en stor suksess. Både Norcem og teknologileverandørene har lært svært mye ved planlegging, bygging og testing under reelle betingelser i Brevik, og dette blir nå tatt med videre inn i planleggingen av fullskala fangstprosjektet, sier Vinje.

Av de fire teknologiene som ble vurdert, ble Aker Solutions' aminteknologi vurdert som mest moden, og denne ble valgt å gå videre med i studiene for fullskala demonstrasjon. De andre teknologiene krever videre utvikling og modning, før de er klare for fullskala implementering.

Testing er svært kostnadskrevende og Norcem sier de ville aldri klart å gjennomføre prosjektet uten den betydelige støtten fra Gassnova gjennom CLIMIT-programmet.

Store utslipp fra sementindustrien

Globalt er sementindustrien blant de største utslippskildene av CO2 utenom kraftprodusentene, og står ifølge IEA for ca fem prosent av de globale utslippene. Effektive fangstmetoder blir derfor et svært viktig bidrag til å redusere utslippene.

Norcem har vært tidlig ute og jobbet lenge med å få ned utslippene av klimagasser fra sin fabrikk, med energieffektivisering og bruk av biobrensel. Norcem er nå i front i europeisk sementindustri for å få ned utslippene av CO2.

CLIMIT-representanten Åse Slagtern fra Norges Forskningsråd overrakk prisen på vegne av CSLF til Norcems Bærekraftsansvarlig Liv Bjerge. Carbon Sequestration Leadership Forum består av deltagere fra 25 land, i tillegg til EUs kollektive deltagelse. Åse Slagtern er leder av teknisk komite i CSLF.

Les mer: http://www.climit.no/no/Sider/Norcem-tester-fire-fangstteknologier-side-om-side.aspx

Fangst


CLIMIT © 2019