CLIMIT PhD Seminar - fremtidens eksperter skal få fart på CO2-håndtering

phd-seminar Aage Stangeland og Kristoffer Robin Haug
Doktorgradsstudentene på CLIMIT PhD Seminar har pågangsmot, entusiasme og massevis av gode ideer for hvordan CO2-håndtering kan bidra til å løse klimautfordringene.
CLIMIT PhD Seminar 2016
Foto: Kristoffer Robin Haug

CLIMIT-programmet arrangerer årlig seminar for alle doktorgradsstudenter som jobber med CO2-håndtering. Årets seminar viste at rekrutteringen av fremtidens eksperter er svært lovende. Med massevis av glød og gode prosjekter har de unge forskerne det som skal til for å få på plass nye løsninger for fangst, transport og lagring av CO2.  

Vi har laget en film som oppsummerer stemningen og prosjektene som ble presentert på seminaret. Klikk her for å se filmen.​

Årets seminar ble arrangert i samarbeid med FME SUCCESS på Hamar 20-21 oktober 2016.  

phd-seminar


CLIMIT © 2019