USA blir med i ACT-samarbeidet

CLIMIT Åse Slagtern, Forskningsrådet
USA har bestemt seg for å være med i ACT (Accelerating CCS Technologies). Det annonserte lederen for USAs delegasjon, Steve Winberg på et bilateralt møte mellom USA og Norge innen CO2-håndtering.

Panelet ved det bilaterale møtet: USA representert ved Department of Energy (DoE) sammen med finansieringsorganisasjonen National Energy Technology Laboratories (NETL) og Norge representert ved Olje- og Energidepartementet sammen med finansieringsprogrammet CLIMIT.    

Thomas Keilman

USAs avgjørelse er en viktig milepæl for utvidet forskningssamarbeid innen CO2 håndtering globalt. Og det ble et innholdsrikt møte som ble arrangert 2.-4. mai hos Forskningsrådet.

På møtet ble pågående samarbeid diskutert, blant annet USA-TCM-SINTEF-samarbeid for akselerert utvikling av CO2 fangstteknologi og datalagrings-nettverket på CO2 lagring.  I tillegg til bilaterale møter ble det arrangert to workshoper, "CO2 Capture Workshop" og "3rd International Workshop on Offshore Geological CO2 Storage". Deltagerne på fangst-workshopen brukte siste dag på å reise til Bergen og besøke Teknologisenteret på Mongstad (TCM). Den andre gruppen besøkte Klemetsrud Energigjenvinningsanlegg, som er et av anleggene for mulig fullskala CO2 fangst.

Totalt var mer enn 100 personer fra USA, Norge, Storbritannia, Japan, Tyskland, Kina og Brasil påmeldt til de tre dagene. Alle presentasjoner og referater fra møtene finner du på US-Norway bilaterale websider.

CLIMIT


CLIMIT © 2019