Avslutningsrapport fra CARBOMAG-prosjektet

   
Det Climit FOU-støttede CARBOMAG-prosjektet er nå avsluttet og du finner mer informasjon om resultatene her.
 

I 2015 startet det opp fire prosjekter for nye konsepter innen CO2 fangst i CLIMIT FoU programmet. Et av disse prosjektene, ledet av Inna Kim ved SINTEF Materialer og kjemi, skulle kombinere nanoteknologi og magnetisk separasjon til å utvikle en fangstteknologi med potensiale for 50% lavere kostnader.

Prosjektet er nå avsluttet og du finner mer informasjon om resultatene via linken under. De klarte i prosjektet å vise at magnetiske nano-partikler kan ta opp CO2 og separeres fra solventen. Løsningene greide imidlertid ikke å absorbere tilstrekkelig mengder med CO2. Årsaken til dette var utfordringer med å lage løsninger som hadde høy nok konsentrasjon av nano-partikler.

Carbomag_finalreporting_Sep2017.docx

 


CLIMIT © 2019