Helt nye konsepter for CO2-fangst

CO2-fangst  
Fire prosjekter med helt nye konsepter for CO2-fangst innvilges støtte fra CLIMIT-programmet.
Illustrasjon av CO2-fangst med ny membran.

​​

 

I et av de nye konseptprosjektene ved NTNU kombineres en membran og en absorbent i en membrankontaktor. De skaper svært stor kontaktflate mellom gass og væske og dermed rask fangst av CO2. Illustrasjon: Eivind Vetlesen​

Det er spenstige prosjekter som er blitt vedtatt. I prosjektet fra Kristofer Paso ved NTNU vil man bruke nanostrukturerte løsninger til å fungere som både fangst- og lagringsmedium. Magnetisk separasjon tas i bruk i det nye prosjektet til Hanne Kvamsdal ved SINTEF.  Hanne Knuutila ved NTNU har alliert seg med Liyuan Deng også ved NTNU, og de vil kombinere nye 3. generasjons solventer og membraner på en ny måte. Yngve Larring fra SINTEF vil i sitt nye prosjekt sette sammen "Chemical looping" teknologier på en ny og mye mer effektiv måte. 

- CO2-fangst er et teknologiområde der det er mye oppmerksomhet om å redusere kostnader. Da trenger vi både forskning på forbedring av eksisterende løsninger og at det forskes frem løsninger som kan fange CO2 på nye måter. Det er dette siste de nye konseptene skal gjøre. Dette innebærer også at det er lagt opp til langt høyere risiko i forskningen enn hva som er vanlig, men desto mer spennende resultater dersom de lykkes, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Arvid Hallén.​

Vudert av internasjonale eksperter

Forskningsrådets CLIMIT-program har gjennomført en helt ny evalueringsprosedyre i sin siste utlysning. Målet har vært å etablere prosjekter som skal forske frem helt nye konsepter for CO2-fangst. Denne gang har det blitt lagt mer vekt enn vanlig på teknologiers potensial, noe som også betyar at det tillates langt høyere risiko i forskningen enn hva som er vanlig.

Evalueringen er gjennomført i to trinn. Det kom inn 15 søknader til utlysningen og internasjonale fageksperter har evaluert søknadenes vitenskapelige kvalitet. Dette førte til at 8 prosjekter gikk videre til finalerunden hvor prosjektlederne presenterte sine konsepter for et internasjonalt evalueringspanel bestående av eksperter fra industrien som vurderte teknologienes potensial. 

- Alle de 8 søknadene som gikk videre til finalerunden, hadde meget høy faglig kvalitet og det var skarp konkurranse i finalerunden. Det internasjonale panelet som vurderte prosjektene, la vekt på nyhetsgrad og potensial for banebrytende gjennombrudd innen CO2-fangst, sier spesialrådgiver Åse Slagtern i Forskningsrådet og CLIMIT.

Det har også vært et mål med utlysning å nå unge forskere og forskningsgrupper som tradisjonelt ikke sender inn CO2-fangstprosjekter til CLIMIT. Dette med tanke på å fremme ny innovativ teknologi for CO2-fangst med betydelig bedre effektivitet og reduksjon av kostnader for CO2-fangst.

- De fire prosjektene som er innvilget viser at vi har lykkes bra med hensyn til alle målsettingene våre i denne utlysning, påpeker Åse Slagtern.

Stort potensial og høy risiko

De fire prosjektene har et budsjett på 30 millioner kroner. Dette er prosjekter med stort potensial, men også høy risiko. Alle prosjektene gis derfor bevilgning til en milepæl midtveis i prosjektet. Når prosjektet er ved milepælen, vil det bli gjennomført en vurdering av om tilfredsstillende resultater er oppnådd, og om prosjektet kan videreføres.

Erfaringene med den nye evalueringsformen hvor prosjektlederne presenterer sin prosjekter for et evalueringspanel er svært gode.

- Erfaringene så langt viser at den nye evalueringsprosessen har vært vellykket. Tilbakemeldinger fra søkerne tyder også på at de likte denne måten å få evaluert prosjektene sine, understreker Åse Slagtern

Alle prosjektene som ble innvilget støtte er fra SINTEF eller NTNU. UiB er samarbeidspartner på det ene prosjektet.

Prosjektene som nå får støtte fra CLIMIT

Project noTitleInstitute
239778Capture of CO2 in Confined Surfactant GeometriesNTNU
239787Magnetic separation of CO2 through sorption on
magnetic hybrid nanoparticles
SINTEF
2397893rd GENERATION SOLVENT MEMBRANE CONTACTORNTNU
239802Combined fixed bed processes for improved energy efficiency and with low penalty for CO2 captureSINTEF

 Se også:
​Teknisk Ukeblad: Slik kan CO2 fanges i fremtiden​​


 

CO2-fangst


CLIMIT © 2019