Viktig å få det første demoprosjektet

  Claude R. Olsen
09. september 2013

Gassnovas nye teknologidirektør og CLIMITs sekretariatsleder vet av erfaring at ting tar tid. Hans Jörg Fell har jobbet lenge med utvikling av hydrogen til transport, men ser CO2-håndtering som enda mer spennende.
 

​- Utfordringene er de samme for hydrogen og karbonfangst: å prøve å utvikle noe for et marked som ikke eksisterer i dag. Gassnova er en spennende bedrift som på statens vegne administrerer midler til demoprosjekter. Det er en krevende og utfordrende, men samtidig spennende jobb, i en kombinasjon av teknologi og forskningspolitikk, sier Fell.

Fell har en mastergrad i fysikk fra Aachen i Tyskland i 1991 og doktorgrad i materialfysikk fra NTH i 1995. Den første jobben var ved Hydros forskningssenter i Porsgrunn, deretter forskning og produktutvikling hos Borealis før han vendte tilbake til Hydros Norsk Hydro Electrolyser for å jobbe med utvikling av elektrolytisk hydrogenproduksjon i åtte år.

- Så du er ikke skremt av at utviklingen av CO2-håndtering går tregt og prosjekt etter prosjekt legges på is?

- Ting tar tid. Dette er ikke noen plankekjøring. Da må vi jobbe langs den politiske aksen, etablere dialog med de industrielle aktørene og ha et godt samspill med FoU-miljøene. Noen av prosjektene lykkes, andre ikke, men i det lange løp må dette inn i et politisk rammeverk som gjør det mulig å realisere de store kostnadskrevende prosjektene.

Norcem-prosjektet kan få stor betydning for klimaet
- Leverandørindustrien som Aker venter jo spent på det første store prosjektet?

- Pilotprosjektet hos Norcem er et eksempel på at vi har tatt et skritt videre ved å åpne for demonstrasjonsanlegg i industrisektoren. I sementindustrien ligger CO2-utslippene direkte i produksjonsprosessen. Så selv om hele energiforsyningen til sementproduksjonen skulle bli CO2-nøytral vil sementindustrien fortsatt slippe ut CO2 i store mengder på verdensbasis.

- Hvis Norcem finner en løsning her, har verden kommet et godt stykke på vei. Vi må ikke stirre oss blinde på utslipp fra fossile brensler. Med Norcem-prosjektet har vi fått et godt andrebein å stå på (det første er CO2-håndtering fra kraftproduksjon) som er robust og en spire til videre prosjekter.

Hans Jörg Fell.jpg 

- Industriprosjekter som hos Norcem gir oss et nytt ben å stå på i utviklingen av CO2-håndtering, sier Hans Jörg Fell. Foto: Claude R. Olsen

Fornøyd med CLIMITs nye strategi, men ser finansieringsutfordringer
- Når du nå kommer inn som leder av CLIMIT-sekretariatet, ser du ting som bør endres?

- CLIMIT har nettopp laget en strategiplan så jeg ser ikke noe umiddelbart behov for drastiske endringer. Men vi må finne mekanismer som gjør oss i stand til å støtte gode prosjekter. Store deler av det årlige budsjettet på 80 millioner kroner er bundet opp i prosjekter som allerede har fått støtte. Som programstyreleder Kjell Bendiksen har påpekt, har vi en utfordring med CLIMITs begrensede ressurser til å støtte demoprosjekter. Store demonstrasjonsanlegg medfører betydelige kostnader. Da blir de årlige budsjettene på 80 millioner kroner for lite.

- Utfordringen i verden er at det er altfor få fullskalaprosjekter. De ligger langt etter den opprinnelige planen. Da er det viktig å få et prosjekt som virkelig kan vise anvendelsen av CO2-håndtering.

Dyktig team
- Hva er drivkraften for å jobbe med utvikling av karbonfangst, -transport -lagring?

- Det er å bidra med noe som er nyttig. Gleden i en jobb er å føle at man kan gjøre noe som gjør verden bedre, sier Fell.

I sin avdeling i Gassnova har Fell med seg 11 eksperter i et tverrfaglig team med økonomer, jurist, teknologer, geologer.

- Jeg har et svært dyktig team som kan håndtere komplekse prosjekter, sier Fell som begynte i sin nye stilling 26. august.

​​​

 


CLIMIT © 2019