Velkommen til PhD-seminar i september

   
Hvert år arrangerer Forskningsrådet det populære CLIMIT PhD-seminaret for doktorgradsstudenter og postdoktorer. I år arrangeres det sammen med PhD-seminaret til BIGCCS. Seminaret blir arrangert i Trondheim 23.-24. september 2015.
PhD-seminar

​​​

Foto: Claude R. Olsen

Hver høst arrangerer Norges Forskningsråd et seminar for PhD-studenter som er blitt veldig populært.

Hovedhensikten med seminaret er å koble sammen vår kommende CCS-familie ved at PhD-studenter og postdoktorer som jobber med fangst, transport og lagring av CO2 treffes og utveksler sine erfaringer. Dette året vil CLIMITs PhD-seminar bli arrangert sammen med det tradisjonelle PhD-seminaret til BIGCCS. Vi forventer rundt 40 deltakere. Vår ambisjon er at deltakerne skal lære av hverandre gjennom presentasjoner, postere og gruppediskusjoner. Seminaret vil også gi unike muligheter for å danne nye kontakter og for en dypere innsikt i bredden i vårt arbeid med CO2-håndtering.

Seminaret blir arrangert i Trondheim 23.-24. september 2015. Se program: CLIMIT and BIGCCS PhD seminar 2015 - final programme.pdf

Kontakt Aage Stangeland, ast(at)rcn.no, om du ikke allerede er påmeldt, det er kanskje en plass til deg!

 


CLIMIT © 2019