Utlysninger: Nye konsepter og idéutvikling

utlysninger konsepter Claude R. Olsen
CLIMIT har etablert to nye instrumenter for å fremme innovative løsninger innenfor CO2-håndtering. Det ene er tilpasset CLIMIT-Demo og det andre CLIMIT-FoU.  Begge lyser ut midler nå.
CLIMIT støtter forskning på CO2-håndtering (CSS)
Gassnova/Styrk Fjaertoft Trondsen

 

De to nye ordningene retter seg mot ulike faser i løpet fra forskning til kommersialisering.

CLIMIT-Demo lanserte i fjor høst støtte til idéutvikling. Den finansielle støtten skal fremme idégenerering hos aktørene og være med på å gi disse en mulighet til å modne frem idéer, som så kan resultere i en full prosjektsøknad.

Støtten kan for eksempel brukes til å finne rette industripartnere, etablere kontakt mot internasjonale miljøer, arrangere workshoper med potensielle samarbeidspartnere samt gjøre forundersøkelser som trengs for å vurdere om idéen skal videreføres.

Hvert prosjekt kan få opptil 200.000 kroner. Totalrammen for idéutviklingsstøtte i 2014 er fem millioner kroner.

Les hele utlysningen.

CLIMIT-FoU lanserer i år utlysning for en ny type prosjekter kalt Nye konsepter for CO2-fangst. Finansieringen skal stimulere til nye banebrytende prosjekter. Søknadene vil bli evaluert ut fra nye evalueringskriterier for å fremme prosjekter med høyere potensial og større risiko enn det som kommer gjennom vanlige utlysninger.

Utlysningen tar utgangspunkt i Forskerprosjekter med 100 prosent finansiering fra CLIMIT-FoU. For å fremme de banebrytende ideene vil det bli lagt vekt på nye kriterier som "Nyhetsgrad", "Potensial" og "Risikohåndtering" ved evalueringen.

Budsjettet for denne utlysningen er 25 millioner kroner over perioden 2014-2017. Det antas at midlene vil fordeles på 2-4 prosjekter. Utlysning vil bli publisert på Forskningsrådets nettsider i slutten av mars.

Les hele utlysningen på Forskningsrådets utlysningssider

 

utlysninger konsepter


CLIMIT © 2019