Utlysning: Midler til utvikling av grensesprengende ideer for CO2-fangst

   
25. oktober 2013

CLIMIT-programmet vil bidra til utvikling av nye høyeffektive prosesser for fangst av CO2.
 

​​En ny ordning skal støtte ideer som har potensial for store sprang i reduksjon av fangstkostnadene og som ikke tar utgangspunkt i små inkrementelle forbedringer av tradisjonelle teknologier.

Den nye ordningen er tenkt å støtte idéutviklingsfasen, det vil si tidsbegrensede aktiviteter som skal modne en idé frem til en søknad om støtte til forskning og/eller utvikling.

Hva kan det søkes om?

Arbeid knyttet til utvikling og modning av ideer som angår prosesser, konstruksjoner, innretninger og annet som har potensial for å gi betydelige innsparinger når det gjelder investering (CAPEX), drift (OPEX) og forbedret miljøfotavtrykk (HMS). Det kan søkes om hele eller deler av en prosess som har som siktemål å utvikle:

  • CO2-fangstteknologier
  • Integrerte prosesser med CO2-fangst (kraft, varme eller industri)​

Tidsbegrensing

Støtteordningen gjelder for inneværende år.

Omfang

Søker kan bevilges inntil kr 200 000 for å gjennomføre tekniske beregninger, patentsøk, gjennomføre workshoper/"kreative prosesser" med relevante tverrfaglige og gjerne internasjonale fagmiljøer, som vil være nødvendig for å kvalifisere ideen frem mot et videre utviklingsløp under det eksisterende virkemiddelapparatet i CLIMIT.

Søknader vil høre inn under ESAs kategori tekniske forstudier til industriell forskning. Til "små og mellomstore" bedrifter kan det gis opp til 75 prosent støtte, mens det kan gis opp til 65 prosent støtte til "store bedrifter". Behandling av søknader vil bli gjennomført av CLIMIT-sekretariatet under full konfidensialitet.

Kriterier for evaluering av ideer

  • Potensial for klar forbedring i CAPEX/OPEX/HMS samt innovasjonshøyde
  • At det teoretiske grunnlaget er tilstrekkelig sannsynliggjort og dokumentert
  • At teknologi har potensial for industriell implementering
  • Relevans i forhold til CLIMITs programplan og i henhold til regelverket for CLIMIT-Demo og CLIMIT-FoU

Søknad

Sendes Hans Jörg Fell, hjf@gassnova.no

Søknadsfrist

Åpen utlysing, ut 2013​

​​​

 


CLIMIT © 2019