Utlysning: Deltagelse fra norske FoU/teknologi leverandører i det tyske COMPLETE prosjektet.

   
21. mars 2013

Programstyret for CLIMIT har vedtatt en rammebevilgning på 3,5 mill kr pr år over en periode på 5 år for å finansiere deltagelse fra norske FOU/teknologi leverandører i det tyske COMPLETE prosjektet.

​​

 

​Tildeling av midler vil baseres på følgende prosess;

 • Innen 1.5:
  • Innsending av et kort (2-5 sider) utkast til prosjektforslag.¨
   • Utkast blir vurdert av CLIMIT sammen med GFZ og søkere vil
 • Innen 1.6
  • Få tilbakemelding om søknaden ligger innenfor COMPLET prosjektet og kan søkes om innen rammen av prosjektets industrifinansiering
 • Innen 15.8
  • Innsending av full søknad
  • Innstilles til programstyremøte i CLIMIT 02.10.13

Regler for tildeling av midler:

 • Prosjekter som faller innenfor arbeidsprogrammet til COMPLETE
  konkurrer om den rammebevilgning som programstyret har avsatt til dette prosjektet
 • Søknader blir rangert og evaluert av GFZ sammen med CLIMITs sekretariat​

​​​ 


CLIMIT © 2019