Utlysning: Støtte til strategisk arbeid inn mot EU

EU CLIMIT-FoU  
CLIMIT ønsker å bidra til at norske forskningsprioriteringer bedre ivaretas i det strategiske arbeidet som foregår på EU-arenaen relatert til SET-planen, og lyser ut støttemidler til norske aktører. Søknadsfrist 12. februar 2014.
CLIMIT støtter forskning på CO2-håndtering (CSS)

​iStockPhoto

 

Utlysningen skal være et insentiv for koordinering av norske aktører inn mot strategiske prosesser i EU relatert til CO2-håndtering. Utlysningen skal også være et insentiv for norske aktørers deltagelse i ledende roller i relevante EU-fora for å fremme norske prioriteringer innen CO2-håndtering. Søknadsfrist 12. februar.

Utlysningen​​


 

EU CLIMIT-FoU


CLIMIT © 2019