Toppnavn til Gassnova

  Atle Abelsen
11. september 2012

Gassnova har styrket staben i Porsgrunn med den danske geologiprofessoren Niels Peter Christensen.
 

Christensen.jpgChristensen (59) kommer fra en stilling som sjefsgeolog hos Vattenfall, med faglig ansvar for selskapets utvikling av CO2-lagring til bruk i fullskala CCS-prosjektet i tyske Jänschwalde. Vattenfall stoppet prestisjeprosjektet i fjor høst, og Christensen skal nå finne nye faglige utfordringer i CO2-håndteringsprosjektene på Mongstad.​

– Jeg skal blant annet delta i rådgivning om utvikling av teknologi og forskning, og utnytte mine kontakter med det internasjonale miljøet. Den andre delen av oppdraget er å bistå med utvikling av lagringsløsninger for fullskala CO2-håndtering på Mongstad, sier Christensen som blir tilknyttet Avd. Teknologi og Kompetanse i Gassnova.

Christensen fremhever at det er svært interessant å være med på å bygge opp kompetansen i Gassnova og aktivitetene på Mongstad.

– Utviklingen av teknologier for CO2-håndtering kan for øyeblikket ikke drives fram av private firmaer. De verken kan eller vil ta risikoen med å utvikle en teknologi som foreløpig ikke har kommersielle utsikter, sier han.

Han peker på at teknologien på Mongstad ikke utvikles kun for Norge, men at Norge tar et internasjonalt ansvar.

– For at CO2-håndtering skal bli en suksess i Europa, må teknologien utvikles i mange land. Her har Norge en mulighet for å ligge helt i forskningsfronten, sier han.

Niels Peter Christensen har meget bred internasjonal kontakt, og betegner seg selv som en internasjonal entreprenør. Han regnes som en av de mest kompetente i europeisk forskning og industri innen CCS. Han er tidligere utnevnt som æresprofessor i CCS ved Heriot-Watt University i Skottland.​

​​​

 


CLIMIT © 2019