Testanlegg for CO2-transport blir for dyrt

  Hugo Ryvik
16. mai 2011

Kostnadsberegninger viser at en påtenkt strømningssløyfe for CO2 ved Risavika Gas Centre blir svært kostbar.
 

Risavika Gas Centre på Sola ved Stavanger har ledet et CLIMIT-støttet forprosjekt som studerte mulighetene for å bygge et testanlegg for CO2-transport på senteret. Konklusjonen er at et slikt anlegg kan bidra til å redusere usikkerhet knyttet til CO2-transport. Men det blir svært kostbart å bygge. Foreløpig mangler imidlertid kommersielle drivere innen CO2-håndtering som kan gjøre byggingen realiserbar.

– Det er nok for tidlig å gå videre nå. Sponsorene er ikke rede til å etablere testfasiliteter før problemstillingene rundt CO2-håndtering er bedre avklart. Foreløpig har de en avventende holdning, sier prosjektleder Sigurd Gaard ved Risavika Gas Centre.

Gaard hevder at det er rom for betydelige kostnadsreduksjoner i og med at kostnadene vil være avhengig av innlagt funksjonalitet. Hos Risavika Gas Centre ble det siktet mot en kombinasjonsrigg som også kunne være relevant for oppstrøms testbetingelser, forteller han. (Artikkelen fortsetter under bildet.)

Bygg.jpg
 

På dette området hos Risavika Gas Centre skulle strømningssløyfen plasseres. Foto: Aker Solutions

Kvalifisering av utstyr

Hensikten med å bygge testfasilitetene er å bidra til en mer effektiv og rimeligere kjede for CO2-håndtering. Testanlegg for CO2-transport kan gi leverandører og kontraktører muligheter til forskning, kvalifisering og forbedring av teknologi og komponenter.

Det er ifølge Gaard en rekke aktører som ser behovet for testing for å kunne bruke utstyr som i dag benyttes i olje- og gassanlegg også i CO2-håndterings-systemer. Dette er også gjerne spesifisert i selskapers styrende eller rådgivende dokumenter.

– En testsløyfe kan bidra til en større grad av konkurranse gjennom at utstyret og teknologien kvalifiseres. Leverandører som ikke har levert til Snøhvitanlegget er i dag i utgangspunktet ikke kvalifisert til å levere til nye anlegg fordi de mangler referanser. Det kan de få gjennom testing i et slikt anlegg, sier Gaard. (Artikkelen fortsetter under bildet.)​

Strømningssløyfe.jpg
 

Slik er det tenkt at en strømningssløyfe for CO2 på Risavika Gas Centre vil se ut. Illustrasjon: Aker Solutions

CO2 fra LNG-anlegg

Tanken var at CO2 skulle transporteres 1,5 kilometer i rør LNG-anlegget i Risavika til Risavika Gas Centre, hvor en strømningssløyfe for CO2 skulle bygges. Denne skulle være komplementær til eksisterende strømningssløyfer.

Forprosjektet omfattet en rekke aktiviteter, og la vekt på å modne konsepter og omfang, utføre pre-engineering, kartlegge testmuligheter, kostnadsberegne testfasilitetene, og etablere en forretningsidé basert på innspill fra systemleverandører og operatører.

Sammen med partnerne i prosjektet ble det sett på utvikling av flytforbedrere for CO2 i væskefase/tetthetsfase, funksjonskrav til testfasiliteter for forsøk knyttet til rørledningsintegritet, rørledningsdrift, "flow assurance" og fullskalaforsøk, og definisjon av testfasiliteter for forsøk knyttet til brønn- og reservoarinterfase. Gapanalyser ble utført, og behovet for FoU ble belyst.

Sigurd Gaard ved Risavika Gas Centre, som sammen med Arnaud Barrè har ledet et forprosjekt med tittelen ” Efficient CO2 transport project”.

Sigurd Gaard.jpg– Vi har identifisert gap i kunnskap og kompetanse innen CO2-transport, og fått laget en god testmatrise for dette. I tillegg har vi gjennomført engineering av strømningssløyfen, og har designet testfasiliteter for CO2-injeksjon, forteller Sigurd Gaard, som delte prosjektlederrollen med Arnaud Barre.

Mange partnere

Samarbeidspartnere i prosjektet har vært Gassco, Total E&P Norge, Shell Technology Norway, Aker Solutions, SINTEF Materialer og Kjemi, Universitet i Stavanger, IRIS, NTNU og IKM Ocean Design.

CLIMIT har gått inn med 75 prosent av de budsjetterte kostnadene på 5,2 millioner kroner. Resten av kostnadene har Gassco, Norske Shell og Total E&P Norge dekket.

– Støtten fra CLIMIT utløste forprosjektet, uten den hadde det ikke blitt noen aktiviteter. Jeg vil gjerne skryte litt av folkene som jobber hos Gassnova. Der er det mange gode industrifolk som skjønner problemstillingene i industrien. Gassnova er veldig dyktige til å få inn gode folk, sier Sigur​d Gaard.

Lenker:

203096 - Efficient CO2 transport​​ ​​pro​ject


 

​​​

 


CLIMIT © 2019