TCM-drift gir muligheter til ny forskning og utvikling

  Hugo Ryvik
20. mai 2012

7. mai ble verdens største senter for testing og utvikling av teknologier for CO2-fangst, TCM, åpnet på Mongstad. En betydningsfull læringsarena med stor relevans for CLIMIT.
 

– Mye ny forskning vil springe ut fra Teknologisenteret på Mongstad. Jeg regner med økt involvering fra CLIMIT i forsknings og utviklingsaktiviter som er knyttet til TCM, sier Klaus Schöffel, leder av CLIMIT-sekretariatet og direktør for Teknologi og Kompetanse i Gassnova SF.

Han peker på at TCM er ett viktig ledd i teknologiutviklingen. Et slikt testanlegg gir betingelser som nærmer seg det man har i et fullskalaanlegg, med driftsdata fra reelle prosesser. Det betyr blant annet at prosessmodeller kan videreutvikles og raffineres. 

Klaus og kollegaer.jpg
 

Klaus Schöffel forteller om funksjonaliteten til CO2 Teknologisenter til to lydhøre kollegaer; Elisabeth Aune og Kjersti Tegdal Løver. Foto: Liv Lønne Dille

Dekker hele kjeden

CLIMIT er et unikt virkemiddelapparat som er innkoblet i hele kjeden fra tidlig forskning via piloter til demonstrasjon. Programmet har allerede investert i prosjekter hvor resultater implementeres på Teknologisenter Mongstad. Et eksempel er det store SolveIt-programmet hvor Aker Clean Carbon, en av TCMs-teknologileverandører, har utviklet nye solventer sammen med Sintef. På TCM vil blant annet disse solventene bli testet..

– Dette er et konkret eksempel der CLIMIT allerede er koblet inn mot TCM, forteller Schöffel.

Oppdragsforskning

Han viser til at det i forbindelse med testarbeidet på TCM vil være behov for oppdragsforskning, for eksempel innen miljøteknologi og utvikling av utslippsmålinger. Med to ulike post-combustion (etter forbrenning) teknologier fra Alstom og Aker Clean Carbon, og to forskjellige typer utslippsgass, åpnes det for mye ny forskning og utvikling fremover.

Materialbruk i prosessen er et eksempel på områder hvor mye kan gjøres når det gjelder korrosjon og kompatibilitet med ulike solventer og røykgassammensetninger osv. Materialene usettes for konkrete, reelle driftsvilkår.

Et annet eksempel er hva som skjer når lasten endres i forbindelse med at anlegget kjøres opp eller ned.

– Da er vi inne på dynamisk modellering, sier Schöffel. 

Teknologisenter Mongstad.jpg
 

CO2 Teknologisenter Mongstad sett fra luften. Til venstre ser vi kjølt ammoniakkanlegget og til høyre aminanlegget. Foto: TCM

Plass til mer

På testsenterets tomt er den en ledig tomt med tilgang til god infrastruktur for testing. Der ser Schöffel for seg at det kan etableres et pilotanlegg av mindre størrelse enn de to andre.

– Dette kan lett springe ut av CLIMIT-programmet, som har mer energieffektiv CO2-håndtering som et viktig mål. Da kan vi komme inn på nye, banebrytende teknologier for CO2-håndtering, som CLIMIT har fokus på.
Stor oppmerksomhet

Dagen etter åpningen av TCM, 8. mai, gjennomførte Gassnova sammen med Globale CCS Institute et teknologiseminar med 220 deltakere. De to påfølgende dagene hadde IEA Greenhouse Gas R&D Programme møte i den internasjonale komité for forskning innen klimagasser.

Den store interessen for åpningen av TCM og aktivitetene etterpå, viser hvor stor betydning anlegget har, også i internasjonal skala, mener Schöffel. Folk kom fra Australia, Korea, Japan, USA og EU-landene.

EUs energikommisær Günther Oettinger, direktør Maria van der Hoeven fra Det internasjonale energibyrået (IEA) og direktøren for Globale CCS Institute (GCCSI), Brad Page, var blant annet til sted.

– Ledende personer fra verden over var samlet i Bergen. Mange uttrykte at TCM er et viktig bidrag, sier Klaus Schöffel.

Les mer om åpningen på www.milestonemongstad.com

​​​

 


CLIMIT © 2019