Studietur til Nederland åpner for nytt samarbeid

nederland; programstyret  
Programstyret i CLIMIT fikk ny innsikt på sin studietur til Nederland i begynnelsen av juni. Flere av de mange kontaktene vil bli fulgt opp.
(Representanter fra TNO og CLIMIT møttes i Rotterdam)
​​​

 

Representanter fra TNO og CLIMIT møttes i Rotterdam.​

På den to dager lange studieturen besøkte programstyret nederlandske forskningsmiljøer og industri som jobber med CO2-håndtering. ​

Ifølge mandatet til CLIMIT skal Programstyret holde seg godt orientert om internasjonale aktiviteter som har betydning for programmet. CLIMIT organiserer derfor en studietur til andre land hvert annet år kombinert med et programstyremøte. Internasjonale kontakter er blitt enda viktigere nå som CLIMIT-programmet i større grad også fokuserer på internasjonalt samarbeid.

I år gikk turen til Nederland. Nederlenderne er aktive på utvikling av teknologi for CO2-håndtering og har et finansieringsprogram som likner CLIMIT, kalt CATO.

Sentrale aktører

CATO-programmet finansierer forskning i samarbeid med industrien. Programmet administreres av TNO, et forskningskonsern som tilsvarer Sintef. På samme måte som SINTEF har TNO kompetanse på mange områder og deltar i internasjonale konsortier innenfor CO2-håndtering.​

(E.ONs kullkraftverk i Rotterdam)

E.ONs kullkraftverk i Rotterdam.​

Programstyret besøkte også E.ONs kraftverk i Rotterdam og fikk en innføring i ROAD-prosjektet, som lenge har vært regnet som det mest lovende demonstrasjonsprosjektet for CO2-håndtering i Europa. Kraftverket ligger midt i et industriområde.

- Det var interessant å se hvordan et stort kraftverk er integrert i et industrilandskap. Et kraftverk er jo mer enn bare et kraftverk. Det leverer i tillegg til kraft også damp og eventuelt CO2. På industriområdet i Rotterdam finnes allerede infrastruktur og marked for levering av CO2. Blant annet selger Shell CO2 fra sitt raffineri til store gartnerier i nærheten, sier Gassnovas teknologidirektør og CLIMITs sekretariatsleder Hans Jörg Fell.

Shell er et av de mest aktive oljeselskapene innenfor både fangst og lagring av CO2, og programstyret besøkte deres forskningssenter i Amsterdam. Programstyret fikk god innsikt i Shells mange prosjekter og en omvisning på laboratoriet viste at Shell forsker på mange lovende teknologiske løsninger. Shell har en klar målsetning om å være klar den dagen CO2-håndtering blir en kommersiell teknologi. For å nå denne målsetningen gjennomfører de et omfattende FoU-program.

Samordne støtteordninger

Programstyret og sekretariatet avtalte flere oppfølgingsmøter med nederlandske aktører. Det mest konkrete var samtalene med TNO.

- Vi har avtalt oppfølgingssamtaler med TNO der vi ser på muligheter til å stimulere prosjekter på tvers av landegrensene og eventuelt å samordne støttemidler i de to landene, sier Fell.

En mulig modell er at forskningsaktører i de to landene finner sammen i felles prosjekter, og at de norske aktørene søker om støtte hos CLIMIT mens de nederlandske søker om støtte hos CATO. 

nederland; programstyret


CLIMIT © 2019