Stor interesse for forsker- og kompetanseprosjekter

   
10. september 2012

I utlysningen som hadde frist 5. september fikk CLIMIT-FoU inn hele 33 søknader til forskerprosjekter (FP) og kompetanseprosjekter for næringslivet (KPN). Prosjektene søker om til sammen 333 millioner kroner.
 

​​​Tematiske prioriteringer var neste generasjons fangstteknologi og prosjekter som kan lede til storskala lagring av CO2. Med et budsjett på 69 millioner kroner i denne utlysningen, kan CLIMIT bare innvilge 21 prosent av det søkte beløpet. ­

‒ Søknadsmengden er betydelig større enn i fjor. Det er gledelig og tyder på økt engasjement i forskningsmiljøene og næringslivet på disse prioriterte områdene. Men det er synd vi ikke har flere midler til alle de gode søknadene, sier programkoordinator for CLIMIT-FoU Aage Stangeland, spesialrådgiver i Forskningsrådet.

12 av søknadene er fra Universiteter, og 21 av søknadene er fra Forskningsinstitutt. SINTEF er aktøren med flest søknader.

Fordeling på søknadstype:·

  • 16 KNP som totalt søker om 186 MNOK
  • 17 Forskerprosjekt som totalt søker om 147 MNOK

    Fordeling på fagfelt:
  • 15 søknader på CO2-fangst som totalt søker om 174 MNOK
  • 18 søknader på CO2-lagring som totalt søker om 159 MNOK​

​​​

 


CLIMIT © 2019