Status for CO2-håndtering i EU desember 2012

  Aage Stangeland
20. desember 2012

Sekretariatet i CLIMIT deltar på flere arenaer i EU hvor formålet er å fremme utviklingen av CO2-håndtering. På møte med Europakommisjonen (EC) i Brussel 18. desember kom det frem mye interessant informasjon.
 

​CO2-håndtering. Det har hele tiden vært planlagt to omganger med tildeling av midler til demonstrasjonsprosjekter, og i EU er det fremdeles god tro på at det kan bli 3-4 demonstrasjonsprosjekter i runde to, hvor det også kommer ytterliggere finansiering.

EUs komité for klimaendringer har bedt EU-kommisjonen om å fremskynde runde to fordi det er flere demonstrasjonsprosjekter som er nær å kvalifisere for støtte fra EU-kommisjonen. Neste runde forventes nå gjennomført i løpet av 2013.

Årsaken til at det ikke blir noen demonstrasjonsprosjekter nå i runde 1 er at det kreves betydelig finansiell støtte fra nasjonale myndigheter for å få tilleggsstøtte fra EC, og i følge EC har ingen av de aktuelle prosjektene tilfredsstillende nasjonal finansiering.

Prosjektet som lå best an var Green Hydrogen-prosjektet i Nederland. Prosjektet hevder å ha finansiell støtte fra nederlandske myndigheter, men EC var ikke fornøyd med de garantier som forelå. Forhåpentligvis kan dette prosjektet få tilleggsstøtte fra EC i neste runde slik at prosjektet blir fullfinansiert og kan gjennomføres. Forhåpentligvis kan det da også bli et prosjekt i Storbritannia, og kanskje også i Frankrike og Polen, selv om dette er høyst usikkert.

ECs pressemelding om dette finner du her. Her fokuseres det imidlertid mest på gladmeldingen om finansiering av 23 prosjekter innen fornybar energi, mens punktene over om CO2-håndtering kun beskrives med noen få ord.

Horizon 2020

EU har høye ambisjoner for FoU innen CO2-håndtering i Horizon 2020 som erstatter FP7 fra 2014. Det var opprinnelig foreslått et budsjett på 6,5 mrd euro til energisektoren for perioden 2014-2020. De siste signalene er at det foreligger et forslag på å øke dette budsjettet til 7,5 mrd NOK, men foreløpig er ikke budsjettet bekreftet, hvilket betyr at EU ligger etter skjema med å konkretisere rammene for Horizon 2020. Uansett er dette hyggelige signaler.

Kommende leveranser fra EC

I 2013 vil det komme flere nye dokumenter fra EC som vil få betydning for satsingen på CO2-håndtering. Følgende dokumenter er annonsert:

- Energy Policy

Dette blir et dokument som beskriver EUs politikk innen energisektoren. Det vil bli gitt konkrete målsetninger basert på EUs Energy Roadmap 2050. Det vil her bli et økt fokus for forsyningssikkerhet av energi, nett, og lagring av kraft.

- Communication on Energy Technologies

Denne rapporten forventes å inneholde en revisjon av EUs SET-plan (Strategic Energy Technology Plan).

- Communication on Ocean Energies

Havbasert energiproduksjon har stort potensial og får med denne leveransen økt fokus i EU.

- Communication on CCSEU har fremdeles stor ambisjoner for CO2-håndtering, noe som stadfestes med en egen melding om temaet i 2013. Denne meldingen var varslet i 2012, men kommer nå altså neste år. 

 


CLIMIT © 2019