Sporer an til store teknologisprang

  Hugo Ryvik
28. juni 2011

CLIMIT går inn for å fremme nye, innovative prosesser for CO2-fangst som kan gi vesentlige forbedringer.
 

CO2-fangstens største utfordring er at det er kostbart og energikrevende. I tillegg må vi forsikre oss om at teknologiene som skal benyttes ikke medfører nye miljøkonsekvenser. Forbedringene som kan gjøres på eksisterende fangstteknologier viser seg ofte å være moderate. CLIMIT ønsker derfor å legge større vekt på prosjekter som utvikler nye, høyeffektive fangstprosesser.Seniorrådgiver Svein Gunnar Bekken hos Gassnova tror det vil komme flere ideer til ny teknologi innen CO2-fangst som kan gi forbedring på kostnader eller energibruk. Foto: Gassnova.Svein Gunnar Bekken.jpg

– På lang sikt er målet at det skal komme ny teknologi på banen som er mer kostnadseffektiv enn dagens teknologi. Vi er ute etter prosesser som har potensial til å gi et stort sprang i forbedringer, og er villige til å akseptere en noe høyere risiko når vi støtter slike prosjekter, sier seniorrådgiver Svein Gunnar Bekken hos Gassnova.

Ti prosent til ny teknologi
Målet til CLIMIT er å akselerere kommersialiseringen av CO2-håndtering (CCS). Hittil har prosjektporteføljen i stor grad vært rettet mot forbedringer av eksisterende teknologier og prosesser. Ifølge CLIMITs gjeldende programplan skal inntil ti prosent av midlene nå settes av til banebrytende ny og uprøvd teknologi.

– Det fins ikke noe kommersielt marked for CO2-fangst i dag. Fangst med dagens metoder er kostbart, og krever mye energi slik at kraftverkenes yteevne reduseres med opptil 20-30 prosent. For å skape et kommersielt marked er det nødvendig både å få frem bedre teknologi, og samtidig øke den prisen bedriftene må betale for å slippe ut CO2, sier Bekken.

Et trinn for å styrke banebrytende forskning var en utlysing under CLIMIT demo i 2010.

– Vi oppfordret folk med gode ideer til å søke om penger. Inntil 50 000 kroner kunne gis til patentsøking og andre nødvendige forberedelser i forkant av en eventuell prosjektsøknad til CLIMIT, forteller Bekken.

Ny utlysing
I høst kommer en ny utlysing, denne gangen i regi av forskningsrådet. Denne innebærer en videre satsing på neste generasjons teknologi for CO2-fangst fra CLIMITs side. 5-10 millioner kroner er tilgjengelig til "Innovasjonsprosjekter for næringslivet innen CO2-håndtering". Søknadene skal være knyttet til langsiktig utvikling av nye og banebrytende teknologier og kompetanse for fangst av CO2.

– Vi har store forventninger til at folk som jobber med CO2-håndtering, og kanskje også i andre naturvitenskapelige miljøer, kan komme med ideer som gir en stor forbedring på kostnader eller energibruk, sier Bekken.

Han trekker en parallell til ARPA-E programmet i USA. Drøyt 40 millioner dollar ble for to år siden satt av til prosjekter innen CCS med stort forbedringspotensial og høy risiko. – Den amerikanske energiministeren Steven Chu har uttalt at han vil være strålende fornøyd dersom bare 4-5 prosent av prosjektene lykkes, nevner Bekken.

Workshop i høst
En workshop er planlagt i Norge til høsten om innovative, nye ideer for CO2-fangst.

– CLIMIT ønsker å bidra til at det opprettes en møteplass som ikke eksisterer i dag. Vi ønsker å oppfordre fagfolk fra forskjellige miljøer til å delta. Ikke bare de som jobber med CO2-håndtering, men også fra medisinsk område, bioteknologi, nanoteknologi osv. Både fra forskningsmiljøer og fra industrien. Vi vil sparke i gang en innovativ prosess der det tenkes både inni og utenfor boksen, sier Bekken.

Han har stor tro på at utlysingen i høst i kombinasjon med workshopen vil gi god uttelling, slik at det blir avsetning for de ti prosentene som er satt av til nye, innovative prosesser for CO2-fangst.

Kan lære av andre
Seniorrådgiveren mener CCS-forskningen har mye å hente ved å studere suksesshistorier fra andre bransjer.

– Vi kan finne ut hva som gjorde at disse kom så raskt fra ide og forskning til kommersialisering, hvilke forutsetninger som var til stede osv. Swix har for eksempel hatt SINTEF sitt nanoteknologiske miljø til å utvikle en ny supersmøring som de regner med at det går 2-5 år å få kommersialisert. Jotun har også en interessant produktutvikling innen nanoteknologi gående, sier han. 

Jotun_væske.jpg
 

Lovende konsepter
I NTNU- og SINTEF-miljøene blir det jobbet mye med nye ideer for CO2-fangst.

Professor Hallvard Svendsen ved NTNU er svært fornøyd med bidragssystemet til CLIMIT. Foto: NTNU

– En av tingene vi har god tro på er såkalte "phase change" solventer. Det vil si CO2-solventer som enten gir to væskefaser eller en væskefase og en fast fase, sier professor Hallvard Svendsen ved NTNUs Institutt for kjemisk prosessteknologi.Hallvard Svendsen.jpg

Særlig lovende er ifølge Svendsen væske/væske-konsepter, som kan gi en høy konsentrasjon av CO2 i væskefase. Det muliggjør høye partialtrykk på CO2 i regenereringsenheten, noe som gir lave energikostnader. En annen mulighet med væske/væske er å kjøre regenereringen med lavere temperatur, det vil si 80-90 grader i stedet for 120 grader.

– Det åpner for mer bruk av spillvarme fra prosessen, eller bruk av varme fra eksterne kilder slik som solvarme. Da vil det ikke være behov for varme fra kraftanlegget, noe som er veldig verdifullt. Vi snakker om en fullstendig omveltning, nærmest et paradigmeskifte for CO2-fangst, hevder Svendsen.

Langt frem
Forskerne på NTNU og SINTEF jobber også med et patent der karboksylsyrer (fettsyrer) tilsettes absorbenten for å styre pH-verdien. En slik surhetsregulering skal kunne gi en bedre og enklere regenerering enn det temperaturregulering gir. I tillegg ser forskerne på andre og bedre måter å drive regenereringsprosessen på.

Tidsmessig er det et godt stykke frem for disse nye teknikkene. Et småskala pilotanlegg for væske/væske-prosessen er minst tre år frem i tid, ifølge Svendsen.

CLIMIT er vesentlig
Professoren mener at CLIMITs bidragssystem er uvurderlig for CO2-forskningen ved NTNU og SINTEF.

– CLIMIT-støtten er utløsende for industristøtte. Hadde vi ikke hatt støtten fra CLIMIT, ville vi ikke hatt noen penger til å jobbe med slike prosjekter. CLIMIT er ekstremt viktig for oss i denne sammenhengen, sier han.

Annen informasjon​

Utlysning: Innovasjonsprosjekter for næringslivet inn​​en CO2-håndtering

AR​P​A-E

​​​

​​

 


CLIMIT © 2019