Spennende søknader om nye konsepter for CO2-fangst

utlysning; CO2-fangst  
Til CLIMITs utlysning "Nye konsepter for CO2-fangst" med utlysningsfrist 21. mai kom det inn mange gode søknader. De 15 søknadene dekker nye og spennende teknologier som kan gi billigere og mer effektiv CO2-fangst.
Fangst av CO2

​​​​

 

Totalt søkes det om 112 mill. kr. Budsjettet for utlysningen er 25 mill. kr. og det blir hard konkurranse om de tilgjengelige midlene. Det forventes at to til fire prosjekter får innvilget støtte.

SINTEF er mest aktive søker med syv søknader, NTNU har fire og IFE, Tel-Tek, NILU og NHH har en søknad hver. De fleste har med samarbeidspartnere. I tillegg til partnerne nevnt her, er UiB, UiO og internasjonale partnere involvert i søknadene.

Evalueringen skal gjennomføres i to trinn. Fram til etter sommeren gjennomføres en første vurdering av alle søknadene hvor internasjonale fageksperter evaluerer hver enkelt søknad. Søkerne venter derfor nå spent på hvilke av de inntil 10 beste søknadene som vil gå videre til finalerunden.

​I finalerunden vil prosjektene få anledning til å presentere prosjektet muntlig for et internasjonalt panel. Dette gjennomførtes i midten av september.

Det endelige vedtaket av hvem som vinner konkurransen om det mest innovative og lovende konseptet for CO2-fangst, vedtas av CLIMITs programstyre 30. september. 

- Dette er spennende! Vi har mange gode søknader, og jeg har stor tro på at dette vil ende opp med to til fire nytenkende prosjekter som på sikt kan gi helt ny teknologi for CO2-fangst, sier spesialrådgiver Åse Slagtern i Forskningsrådet og CLIMIT.

 

utlysning; CO2-fangst


CLIMIT © 2019