Spennende gasskraftkonsept

zeg; CO2-fangst; IFE Atle Abelsen/Tore Hatlen
ZEG Power har kjørt i gang pilotanlegget BioZEG på Lillestrøm. ZEG står for “Zero Emissions Gas power” og er en unik teknologi for produksjon av hydrogen og kraft med integrert CO2-fangst.
Andresen og Elvestuen Foto Atle Abelsen

​​​Daglig leder Bjørg Andresen i ZEG Power kunne stolt vise fram siste utviklingstrinn av deres hydrogenreaktor til lederen av Stortingets energi- og miljøkomite, Ola Elvestuen (V). 

Atle Abelsen

ZEG-konseptet består av en brenselcelle og en reformer med integrert CO2-fangst. I reformeren omdannes hydrokarbonbrensel, biogass i dette tilfellet, til CO2 og hydrogen. CO2 fanges og separeres i en syklisk prosess hvor faststoff sirkuleres mellom reformeren og en regenerator. Brenselcellen bruker en andel av hydrogenet fra reformeren til å produsere kraft. Høytemperatur spillvarme fra brenselcellen utnyttes i regeneratoren. Integrasjonen mellom brenselcelle og regenerator er en unik løsning som kan gi en virkningsgrad som er høyere enn konvensjonelle teknologier for produksjon av kraft selv uten CO2-fangst.

2014-04-03 ZEG Power konsept 709.jpg           

ZEG Power-konseptet.

BioZEG bruker biogass fra Bøler gjenvinningsstasjon til å produsere 30 kW kraft og 20 kW hydrogen (brennverdi), hvilket til sammen tilsvarer 70% av energien i biogassen. Hydrogenet leveres til Hynors fyllestasjon for hydrogenbiler som ligger ved siden av BioZEG.

ZEG er utviklet av Institutt for energiteknikk på Kjeller (IFE) og Christian Michelsen Research - Prototech i Bergen. BioZEG-prosjektet har fått støtte av Innovasjon Norges Miljøteknologiordning, finansiering fra Statoil, og indirekte støtte fra Forskningsrådet gjennom Skattefunn. CLIMIT har også støttet utviklingen av ZEG gjennom flere prosjekter.

Viktig steg mot lavutslippssamfunnet

– Dette er en spennende teknologi med mange muligheter, og et viktig skritt på veien mot lavutslippsamfunnet, sa Ola Elvestuen, stortingsrepresentant og leder i Energi- og miljøkomiteen under åpningen av BioZEG-anlegget.

Daglig leder Bjørg Andresen hos ZEG Power påpeker at anlegget demonstrerer en svært lovende teknologi.  – Målet er å gradvis lage anlegg i større skala som både kan produsere hydrogen og elektrisk strøm fra naturgass og samtidig fange karbondioksid, slik at produksjonen blir klimanøytral, sier hun.

Stort potensial for hydrogen som energibærer

Hydrogen og brenselceller kan bli viktige framtidige teknologier for bilindustrien. Hydrogen som produseres med fangst og lagring av CO2 blir mer miljøvennlig enn dagens produksjon av hydrogen.

Spesialrådgiver Aage Stangeland i Forskningsrådets CLIMIT-program mener potensialet til ZEG Power er stort, og at dette er et viktig prosjekt for CO2-fangst fra gasskraft og utviklingen av hydrogen som energibærer i et framtidig transportsystem.

– Det er ikke lenge siden vi trodde at biler som går på hydrogenfyrte brenselceller lå mange år inn i fremtiden. Nå vet vi at flere store bilprodusenter har lovet kommersielt tilgjengelige modeller rett rundt hjørnet. Jeg tror også at hydrogenfyrte brenselceller får betydning for maritim sektor, sier han. - Jeg ser fram til å følge utviklingen av ZEG videre. Selv om hydrogen synes å være litt nede i en bølgedal hva politisk interesse angår, er dette en utvikling vi fremdeles er positive til, understreker Stangeland.

Les mer om BioZEG-konseptet hos IFE​.

zeg; CO2-fangst; IFE


CLIMIT © 2019