Slik virker gasskraftverket

   
03. november 2011

Nedenfor er vist prinsippskisse for et ordinært gasskraftverk og for et oxyfuel gasskraftverk.

​​

 

Illustrasjon av gasskraftverk

Illustrasjon av gasskraftverk.

Trykkluft og gass blandes og brennes i forbrenningskammeret. Deretter slippes de varme avgassene(ca. 1300°C) ut i gassturbinens turbinseksjon.

Når de varme avgassene passerer gjennom turbinen, utvides de slik at temperaturen og trykket faller. Energien som frigjøres når gassen utvider seg, omdannes til mekanisk energi som dreier gassturbinens drivaksel rundt.

Drivakselen driver både gassturbinens kompressor og en generator som produserer strøm.

Avgassen fra gassturbinen er svært varm (ca. 600°C). Denne varmen nyttes til å produsere høytrykksdamp i en kjel. Deretter går dampen i rør til en dampturbin.

Der ekspanderer dampen, og energien som frigjøres driver den samme generatoren som gassturbinen. Ved utløpet av dampturbinen kondenseres dampen til vann som føres tilbake til kjelen.​

Den mekaniske energien fra turbinene omdannes til elektrisk energi i generatoren.

I et oxyfuel gasskraftverk blir en del av røkgassen ført tilbake til brennkammeret for å kjøle det ned. 

​​​

 


CLIMIT © 2019