Skottene dropper fangstprosjekt

  Claude R. Olsen
21.10.2011

Fullskalaanlegget for fangst, transport og lagring av CO2 fra Longannet kullkraftverk er skrinlagt. Teknologien er godkjent, men prosjektet ble for dyrt.
 

Se nyheten på BBC

Storbritannia hadde høye ambisjoner om å bygge et fullskala anlegg for fangst og lagring av CO2, og den britiske regjeringen hadde satt av én milliard pund til det beste prosjektet. Etter at Shell trakk sitt prosjekt, sto bare Scottish Power, med bistand fra blant andre Aker Clean Carbon, igjen. Men den skotske kraftprodusenten som eies av spanske Iberdola, fant at prosjektet ikke var lønnsomt. Ifølge BB​C-reportasjen var prosjektet beregnet å koste 1,2 milliarder pund.

Spesialrådgiver Aage Stangeland i Forskningsrådet/CLIMIT uttrykker dyp skuffelse:

− Dette var et av de prosjektene vi alle trodde skulle bringe CO2-håndtering fremover, så det er med stor skuffelse vi mottar denne beskjeden. Men jeg vil påpeke et par viktige momenter i meldingen fra Storbritannia: Teknologien er tilgjengelig. Der er derfor ikke teknologi, men den finansielle situasjonen som er problemet her. Utviklingen av CO2-håndtering vil fortsette, og den milliarden pund som var planlagt i offentlig støtte, er ikke trukket tilbake. Den vil nå gå til et annet prosjekt., sier Stangeland.

​​​

 


CLIMIT © 2019